Chwilio am wersi nofio?

Mae gwersi nofio ar gael yn lleoliadau Casnewydd Fyw.

swimming instructor showing a young boy how to float

Gwersi Nofio i Blant

Mae dysgu sut i nofio yn sgìl bywyd allweddol i unrhyw blentyn! Rydym yn cynnig rhaglen Dysgu Nofio Nofio Cymru sy'n addysgu'r sgiliau a'r technegau i blant aros yn ddiogel o amgylch dŵr a mwynhau manteision iechyd gweithgareddau yn y dŵr.

instructor teaching an adult woman how to swim

Gwersi Nofio i Oedolion

Dwy hi byth yn rhy hwyr i ddysgu nofio! Mae Casnewydd Fyw yn ymroddedig i sicrhau bod pawb yn cael cyfle i ddysgu sut i nofio ac yn mwynhau’r manteision iechyd y mae gweithgareddau yn y dŵr yn eu cynnig. 

Teen girl in black and red swim suit with pink swim cap climbing out of the pool

Rhaglen Nofio Ieuenctid ac Oedolion

Mae Casnewydd Fyw yn cynnig rhaglen Nofio Ieuenctid ac Oedolion (Gradd Meistr ffurfiol) a all eich helpu i gyflawni eich nodau nofio!

Lifeguard sitting monitoring swimming pool

Hyfforddiant Achub Bywydau

Mae Casnewydd Fyw yn cynnig Rhaglen Achub Bywyd i Ddechreuwyr i blant sydd wedi pasio eu gwersi Academi 8 ac a hoffai ddilyn llwybr achub bywyd neu achubwr bywyd.

swimming instructor teaching young children how to swim with floats

Gwersi Nofio yn ystod y Gwyliau

Os yw eich plentyn ar ein rhestr aros ar hyn o bryd i gael lle ar ein rhaglen nofio neu os oes angen help arno i ddatblygu sgìl neu dechneg, ein dosbarthiadau wythnosol yn ystod gwyliau'r ysgol yw'r ateb perffaith. 

Gwersi nofio 1 i 1

Cynigir gwersi nofio 1 i 1 ym mhob un o'r pedwar pwll ac maent yn ddelfrydol os oes angen cyfarwyddyd nofio ychwanegol ar eich plentyn i ategu ei wersi presennol neu fel dewis arall i’r rhaglen gwersi nofio wythnosol.

 

Ymholi nawr

Gwersi Nofio i Blant ag Anghenion Ychwanegol

Mae Casnewydd Fyw yn rhedeg rhaglen nofio gynhwysol sy'n dilyn fframwaith Dysgu Nofio Cymru.

 

Mwy o Wybodaeth

Gwersi Nofio Cymraeg

Rydym hefyd yn cynnig gwersi nofio a addysgir drwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Ymholi nawr

Aelodaeth Nofio

Yn ogystal â'n haelodaeth lawn, rydym yn cynnig aelodaeth ar gyfer nofio yn unig.

Aelodaeth