Wheets for all Orange Background.png                 Olwynion i Bawb Orange Background.png

Olwynion i Bawb - Sesiynau'r Gaeaf

Sesiwn feicio dan do ar feiciau hybrid ac addasol yn Felodrom Geraint Thomas (arena fewnol). Mae'r sesiynau AM DDIM ac yn cael eu cynnal ar Dydd Mercher am 10am, 11am, 12pm, 1pm, 1pm. Cynghorir archebu'r sesiwn ymlaen llaw.

Archebwch Nawr

 

Mae Olwynion i Bawb yn fenter a gydnabyddir yn genedlaethol sy'n annog pob plentyn ac oedolyn ag anableddau ac anghenion amrywiol i gymryd rhan yn y byd beicio. Gan ddefnyddio beiciau wedi'u haddasu'n arbennig, mae'r gweithgareddau'n hwyl i bawb sy’n cymryd rhan.

Caiff y sesiynau eu cyflwyno gan ein harweinwyr hyfforddedig Olwynion i Bawb, sydd â'r wybodaeth a'r profiad i chi, eich ffrindiau, a'ch teulu fwynhau buddion y beiciau wedi'u haddasu.

Bydd cymorth Olwynion i Bawb yn cael ei roi ond anogir rhieni, staff a gofalwyr i gymryd rhan yn y sesiynau achos na allwn gynnig cymorth 1 i 1.

Bydd sesiynau'n cael eu cynnal ar Ddydd Mercher a Dydd Sadwrn ym Mharc Tredegar, rhwng 10am a 3pm.*

Archebwch Nawr

wheelsforall2021kirstenmcternan072-min.jpg   wheelsforall2021kirstenmcternan159-min.jpg   wheelsforall2021kirstenmcternan173-min.jpg   

 

Beiciau

Mae amrywiaeth eang o feiciau ar gael i'w defnyddio yn ystod y sesiynau gan gynnwys cludwr cadair olwyn, beiciau llaw sengl a dwbl, beiciau gorwedd tair olwyn, tandem Roam, beiciau tair olwyn i oedolion a phlant, beiciau tandem â gyriant cefn a beiciau hybrid.

Gweld y Beiciau

Parc Tredegar a Llwybr Olwynion i Bawb

Mae'r llwybr yn gylch o amgylch Parc Tredegar ar arwyneb tarmac gwastad. Mae’n cael ei nodi gan arwyddion llwybr clir o amgylch y parc.

 Wheels for All Map

Ceir rhagor o fanylion am Barc Tredegar a sut mae cyrraedd yno ar wefan Cyngor Dinas Casnewydd yma

Mae’r maes parcio'n gweithredu system talu ac arddangos. Rhaid i bob cwsmer dalu am barcio. Mae'r prisiau fel a ganlyn:

  • Hyd at 2 awr = £1.00

  • Hyd at 5 awr = £3.00

  • Mwy na 4 awr = £5.00

Pe bai ei angen mewn argyfwng, mae diffibriliwr ar gael ym Mharc Tredegar.  Os oes angen mynediad iddo, mae angen i ddefnyddwyr ddilyn y cyfarwyddiadau sydd ar gabinet y diffibriliwr.​​​​

Llogi Beiciau

Mae sesiwn llogi beic yn para awr ac mae AM DDIM i drigolion Casnewydd. Mae'n cynnwys potel ddŵr am ddim fel rhodd yn ystod y sesiwn sefydlu gyntaf.

Y gost am logi beiciau ar gyfer y rhai nad ydynt yn byw yng Nghasnewydd yw £5 y person yr awr. 

Dewch â'ch helmed eich hun i'r sesiwn oni bai ei fod wedi'i eithrio rhag gwisgo helmed am resymau meddygol neu resymau eraill. Mae gennym nifer cyfyngedig o helmedau ar gael i'w benthyg, byddant yn cael eu glanhau a'u cwarantin rhwng defnyddwyr.dwyr.

Cyn eich sesiwn gyntaf, a fyddech cystal ag archebu sesiwn sefydlu. Cewch gyfle i weld y beiciau a byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i'r un iawn ar gyfer eich sesiwn chi. Archebwch eich sesiwn sefydlu ar-lein, trwy ffonio 01633 656757 neu e-bostio customerservice@newportlive.co.uk.

Archebwch Nawr

CP_logo_MONO.jpg Newport Live logoNewport City Council.jpg