Cefnogwch Ni 

Mae Casnewydd Fyw yn cyflwyno rhaglenni chwaraeon a chelfyddydau hwyliog, cynhwysol a hygyrch yn ein cymuned ar gyfer plant, teuluoedd, ysgolion, clybiau chwaraeon a grwpiau lleol ledled Casnewydd.

 

Rydym yn deall pwysigrwydd gweithgarwch corfforol, ymarfer corff, cadw'n heini a chymryd rhan yn y celfyddydau a gweithgarwch creadigol arall a bod y rhain yn hanfodol i lesiant ein cwsmeriaid. 

Mae Casnewydd Fyw yn sefydliad ac elusen dosbarthu nid-er-elw, sy'n golygu bod ein holl incwm sy’n weddill yn cael ei ailfuddsoddi yn y sefydliad i wella ein rhaglenni, ein cyfleusterau a’n gwasanaethau ac i gefnogi hyfforddiant a datblygiad staff. Fyddai hyn ddim yn bosibl heb eich cefnogaeth barhaus chi.

Os hoffech ein cefnogi, gallwch wneud hynny mewn un o'r ffyrdd canlynol:

 

Cefnogwch ein Rhaglenni Cymunedol Celfyddydau a Chwaraeon

Gallwch hefyd roi i Casnewydd Fyw i gefnogi’r prosiectau celfyddydau a chwaraeon rydym yn eu cynnig yn y gymuned. 

cefnogaeth gorfforaethol

Os ydych yn fusnes neu'n sefydliad ac am ein cefnogi gallwch noddi prosiect, hysbysebu neu logi ein cyfleusterau.

Mwy o wybodaeth