YNGLŶN Â HWB Y CELFYDDYDAU

Archwiliwch amrywiaeth o adnoddau celfyddydol, diwylliannol a chreadigol gan bartneriaid a sefydliadau lleol a fydd yn eich helpu i gadw mewn cysylltiad â'r celfyddydau a chreadigrwydd, gwella lles meddyliol a darparu hwyl a mwynhad. 

Archwilio yn ôl categori

Addysg a Dysgu
Asiantaethau a Chyllidwyr y Celfyddydau
Cadw'n Heini
Celfyddydau Cymunedol a Chyfranogiad
Celfyddydau Gweledol
Celfyddydau a Chreadigrwydd
Cerddoriaeth Fyw
Cerddoriaeth Glasurol ac Opera
Comedi
Darpariaeth neu Atyniad Lleol
Dawns
Ffilm
Gwyliau
Iechyd Meddwl a Lles Emosiynol
Teuluoedd a Phobl Ifanc
Theatrau a Lleoliadau Celfyddydol
Ymarferwyr Creadigol

Aelodau dan sylw

Glan yr Afon

Canolfan theatr a chelfyddydau fywiog wedi'i leoli yng nghanol Dinas Casnewydd sy'n dod â chynifer o bobl â phosibl i gysylltiad â'r celfyddydau a chreadigrwydd, gyda pherfformiadau proffesiynol, dangosiadau ffilm a gweithdai.

Glan yr Afon yw’r unig ganolfan theatr a chelfyddydol gyflwynol broffesiynol yng Nghasnewydd ac mae ganddi ddau le theatr, oriel gelf, stiwdio ddawns, stiwdio recordio, ystafelloedd gweithdy, ystafell gynadledda a chaffi trwyddedig.

View Listing

ROEDD Hwb Y CELFYDDYDAU YN BOSIBL GYDA CHYMORTH GAN:

Lottery funding strip landscape colour.png

DDIDDORDEB MEWN YMUNO Â HWB CASNEWYDD?

Ydych chi'n unigolyn neu'n sefydliad sy'n gweithio yn y sectorau Celfyddydau, Chwaraeon neu Les yng Nghasnewydd neu'r cyffiniau? Ymunwch â Hwb Cymunedol Casnewydd.

Cofrestrwych Nawr