Mae modd archebu ein cyrtiau awyr agored nawr! 

Mae ein cyrtiau tennis awyr agored ar gael i hyd at 4 person o 2 aelwyd ar y mwyaf.  

Mae’r cyrtiau wrth ymyl y Ganolfan Tennis a Nofio Ranbarthol ym Mhentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd. Mae cyfarwyddiadau ar gael yma.

Gellir archebu cyrtiau am awr rhwng 8am a 6pm ac mae 50 munud yn costio £5.

Bydd angen i chi archebu cwrt ar ein app neu ar ein gwefan

Wedi i chi archebu cwrt, byddwch yn derbyn cod i’ch galluogi i gael mynediad at y cyrtiau.

 

ARCHEBU CWRT 

I gadw cwrt bydd angen cyfrif ar-lein gyda ni arnoch. Ni fydd modd i chi ddefnyddio ein cyrtiau os nad ydych wedi archebu cwrt.

Os oes cyfrif ar-lein gennych neu os ydych wedi derbyn cerdyn Casnewydd Fyw yn y gorffennol, gallwch archebu eich cwrt yma neu ar ein app Casnewydd Fyw.

Os nad oes cyfrif ar-lein gennych, gallwch gofrestru yma

Cliciwch yma i wylio ein fideos â mwy o fanylion ar sut i greu eich app Casnewydd Fyw.

Os oes angen help arnoch gyda’ch cwrt wedi’i archebu cysylltwch ag [email protected].

 

CANLLAWIAU COVID-19 

Rydym wedi cyflwyno rheolau a chanllawiau newydd i sicrhau bod ein cyfleusterau’n ddiogel i chi a’n staff pan fyddwch yn dychwelyd. Sicrhewch eich bod yn gyfarwydd â’r rhain cyn i chi gyrraedd ar gyfer eich sesiwn.

Cliciwch yma i weld ein canllawiau 


Telerau ac Amodau Ychwanegol Archebu Cyrtiau a Chanslo

  • I sicrhau ein bod yn cadw at ganllawiau ymbellhau cymdeithasol, rhaid archebu cyrtiau ymlaen llaw ar-lein/ar ein app.Gall cwsmeriaid archebu un cwrt y dydd yn unig.

  • Ni ellir ad-dalu costau cyrtiau wedi’u harchebu os byddwch yn canslo eich sesiwn gyda llai na 24 awr o rybudd neu os nad ydych yn dod i’ch sesiwn.

  • Os bydd angen i chi ganslo eich sesiwn e-bostiwch [email protected]

  • Rhaid cadw at y canllawiau Covid-19 sydd wedi eu cyhoeddi.

  • Os na fydd modd cynnal y sesiwn, byddwn yn ei symud i amser mwy addas neu’n rhoi ad-daliad.