Mae ein trac stadiwm nawr ar gael i'w archebu!

Mae ein trac stadiwm nawr ar gael i'w archebu i unigolion yn unig.

Bydd modd archebu sesiynau 50 munud o hyd ar yr awr am 4pm, 5pm a 6pm.

Caniateir i uchafswm o 8 unigolyn fynychu'r sesiynau hyn. Dyrennir lôn i bob unigolyn a bydd yn ofynnol iddo aros yn y lôn honno yn unig.

Nodwch: Bydd y cae, y mannau taflu a neidio yn parhau i fod ar gau. Mae hyn ar gael i unigolion yn unig, ni chaniateir unrhyw wylwyr na mynediad i'r stondin. Gall plant dan 18 oed fod yng nghwmni 1 oedolyn.

 Wrth i aelodaeth barhau i gael ei rewi, codir tâl am bob sesiwn fel y nodir isod:
Oedolion £4.50
Plant Iau £2.25
Henoed £2.70

Bydd angen i chi archebu ar ein app neu ar ein gwefan.

 

CADW LLE

I archebu lôn rhaid bod gennych gyfrif ar-lein gyda ni.  Ni fydd modd i chi ddefnyddio ein trac os nad ydych wedi archebu.

Os oes gennych gyfrif ar-lein neu os ydych wedi derbyn cerdyn Casnewydd Fyw yn y gorffennol, gallwch archebu y trac yma neu ar ein app Casnewydd Fyw .

Os nad oes gennych gyfrif ar-lein, gallwch gofrestru yma.

Cliciwch yma i weld ein fideos gyda mwy o fanylion am sut i osod eich app Casnewydd Fyw. 

Os oes angen help arnoch gyda’ch archeb cysylltwch ag enquiries@newportlive.co.uk.

 

Cyrraedd

Ar ôl cyrraedd gall cwsmeriaid gael mynediad i drac rhedeg y stadiwm o'r giât werdd gyferbyn â maes parcio Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas. Bydd yn ofynnol i bob cwsmer ddangos prawf o archeb wrth gyrraedd a bydd yn cael lôn benodol gan ein haelod o’r Tîm Casnewydd Fyw, bydd lonydd yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin.

 

 

YMRWYMIAD Covid-19

Yma yng Nghasnewydd Fyw rydym wedi ymrwymo i’ch cadw’n ddiogel. Ein Hymrwymiad Covid-19 yw i roi tawelwch meddwl i’n cwsmeriaid wrth iddynt ymuno neu wrth ddefnyddio ein cyfleusterau.

 Gweld ein Hymrwymiad Covid-19

Dylech ymgyfarwyddo â'n rheolau a'n canllawiau Covid-19 i sicrhau bod ein cyfleusterau'n ddiogel i chi a'n staff pan fyddwch yn dychwelyd.

Cliciwch yma i weld ein canllawiau 

 

Telerau ac Amodau Cadw a Chanslo Lleoedd Ychwanegol

I sicrhau ein bod yn cadw at ganllawiau cadw pellter cymdeithasol, rhaid cadw lle ym mhob sesiwn ymlaen llaw ar-lein/ar ein app.

Gall cwsmeriaid gadw lle mewn un sesiwn y dydd yn unig.

Ni ellir ad-dalu costau lleoedd wedi’u cadw os byddwch yn eu canslo gyda llai na 24 awr o rybudd neu os nad ydych yn dod i’ch dosbarth. Os bydd angen i chi ganslo eich archeb trac, e-bostiwch enquiries@newportlive.co.uk

Rhaid cadw at y canllawiau COVID-19 sydd wedi’u cyflwyno.

Os na fydd modd cynnal y sesiwn, byddwn yn ei symud i amser mwy addas neu’n rhoi ad-daliad.  

Bydd pob sesiwn yn dod i ben 10 munud i'r awr.  Os bydd cwsmer yn cyrraedd yn hwyr, ni roddir ad-daliadau.

Mae hyn ar gael i unigolion yn unig, ni chaniateir unrhyw wylwyr na mynediad i'r stondin.