Oherwydd y sefyllfa barhaus gyda coronafeirws, mae'r lleoliad hwn bellach wedi cau ac ni fydd yn agored i'r cyhoedd nes ei fod yn ddiogel wrth i ni ddilyn canllawiau'r Llywodraeth.

Darllen llai
Darllen mwy

Connect Centre logo

 

Ynglŷn â’r lleoliad hwn 

Mae’r Ganolfan Gysylltu yn gartref i Dîm Datblygu Chwaraeon arobryn Newport Live sy’n hwyluso cyfleoedd chwaraeon o ansawdd uchel i blant, teuluoedd, ysgolion, cymunedau, clybiau chwaraeon a grwpiau lleol ledled Casnewydd. 

Cyfeiriad

Canolfan Gysylltu

Mendalgief Road

Casnewydd

NP20 2HF


Cyfarwyddiadau a pharcio

Hygyrchedd

Oriau Agor

Dydd Llun - Dydd Gwener: Ar Gau
Dydd Sadwrn & Dydd Sul: Ar Gau

Oriau Agor

Yr hyn a gynigiwn

Instructor teaching young people yoga

Dosbarthiadau Ymarfer Corff

Edrychwch ar ein hamrywiaeth o ddosbarthiadau ymarfer grŵp, o Zumba i Pilates, mae gennym dosbarth perffaith i'ch helpu i gyflawni eich nodau ffitrwydd.

 

Sports development team member helping young boy kick balls at an inflatable

Datblygu Celfyddydau Cymunedol

Mae ein Tîm Datblygu Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol wedi'u lleoli yng Nghanolfan Gysylltu ac yn creu ac yn hwyluso cyfleoedd chwaraeon o ansawdd uchel i blant, teuluoedd, ysgolion, cymunedau, clybiau chwaraeon a grwpiau lleol ledled Casnewydd. Mae'r tîm yn ymdrechu i wneud gwahaniaeth yn ein cymunedau ac annog mwy o bobl i wirioni ar chwaraeon am oes.

 

Tables covered in black tablecloths with cups and saucers

Llogi Corfforaethol a Chyfleoedd

Mae gan y Ganolfan Gyslltu amrywiaeth o ystafelloedd cyfarfod a chyfleusterau chwaraeon i’w llogi ar gyfer cynadleddau a digwyddiadau preifat. Gallwn ddarparu ar gyfer cyfarfodydd yn null ystafell fwrdd, cabare neu theatr, gan ddibynnu ar eich gofynion.

young football team huddling wearing red football kits

Llogi Cyrtiau

Mae gan Ganolfan Cysylltu neuadd chwaraeon dan do ac ardal gemau amlddefnydd sydd ar gael i'w llogi.

 

Beth sydd ymlaen

Os oes gennych gyfrif ar-lein Casnewydd Fyw, archebwch sesiynau ar-lein gan ddefnyddio'r dolenni isod.
Neu gallwch ein ffonio ar 01633 656757 neu anfon e-bost atom yn enquiries@newportlive.co.uk.

Llwytho…

Sgroliwch i lawr am fwy o sesiynau

Eisiau dod yn aelod?

Beth bynnag eich oedran, eich rhyw, eich nodau neu’ch gallu, mae Casnewydd Fyw am i chi fod yn hapusach ac yn iachach. Rydym ni yma i'ch cefnogi a'ch ysgogi. Gwell gennych weithio ar eich pen eich hun? Mae hynny’n iawn hefyd.

Aelodaeth

Newyddion a Digwyddiadau

11/06/2021

Dyfodol Cadarnhaol a Tidy Butt yn Gweithio i Gefnogi Iechyd Meddwl

Darllen mwy
10/06/2021

Casnewydd yn lansio Olwynion i Bawb, rhaglen beicio cynhwysol

Darllen mwy
07/06/2021

Casnewydd Fyw yn Croesawu Aelodau Newydd i’r Bwrdd

Darllen mwy