Cwblhewch y ffurflen isod gydag ychydig mwy o wybodaeth amdanoch eich hun a'ch nodau ffitrwydd a bydd un o'n tîm mewn cysylltiad i drefnu eich pàs 5 diwrnod am ddim. 

Dim ond cwsmeriaid newydd nad ydyn nhw wedi cael tocyn 5 diwrnod yn y 12 mis diwethaf all fanteisio ar docyn 5 diwrnod am ddim.

Pàs 5 diwrnod

Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required

Ni fyddwn yn defnyddio eich data at unrhyw ddiben arall heblaw i gyhoeddi eich pàs 5 diwrnod a dilyn fyny ar eich profiad, gan gynnwys cyflwyno rhagor o wybodaeth yn ymwneud ag opsiynau defnyddio ac aelodaeth Casnewydd Fyw. Rydym yn cymryd eich diogelwch data yn ddifrifol iawn a ni fyddwn fyth yn gwerthu neu’n cyfnewid eich manylion gyda thrydydd partïon, oni bai am os yw’n ofynnol gan y gyfraith neu gyda’ch caniatâd chi. Ceir gwybodaeth ynghylch sut rydym yn diogelu a defnyddio eich data personol yn ein polisi preifatrwydd yma