Cymorth Cyllid a Grant 

Mae clybiau, grwpiau a sefydliadau chwaraeon bob amser angen cymorth drwy godi arian er mwyn i'w clwb penodol ddal i redeg ac i'w chwaraeon neu eu gweithgarwch fod yn gynaliadwy. Mae ein Tîm Chwaraeon a Lles Cymunedol yma i helpu i gefnogi'r clybiau hynny drwy'r Rhaglen Datblygu Fy Nghlwb, a gallwn hefyd roi cyngor ar y wybodaeth ganlynol am gyllid a grantiau.

Mae gan Chwaraeon Cymru nifer o botiau ariannu ar gael i wneud cais amdanynt:

 

Cist Gymunedol

I gael grantiau o hyd at £1,500 ar gyfer gweithgareddau sy'n annog pobl i fod yn fwy actif, yn amlach ac i godi safon y campau a'r gweithgareddau corfforol presennol.

Mae'r Gist Gymunedol yn cynnig dyfarniadau grant o hyd at £1,500 tuag at y meysydd canlynol:

  • Cynyddu cyfranogiad
  • Cynyddu capasiti'r clwb
  • Uwchsgilio hyfforddwyr a gwirfoddolwyr

Pwy all wneud cais? 
Unrhyw grŵp sy'n dal cyfrif (fel cyfrif banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd), yn enw eu sefydliad. Er enghraifft: Clwb neu Gymdeithas Chwaraeon, Clwb Ieuenctid neu Grŵp Cymunedol 

Sut i wneud cais?
I wneud cais am grant ewch i https://grants.sport.wales/ a chwblhau'r broses ymgeisio ar-lein.

I gael rhagor o wybodaeth neu gymorth gyda chwblhau cais cysylltwch â Thîm Chwaraeon a Lles Cymunedol Casnewydd Fyw drwy e-bost [email protected] neu ffoniwch 01633 287695.

 

Grant Datblygu

Mae grantiau o £1,501 i £25,000 ar gael i gwmpasu pob un o'r prosiectau uchod yn ogystal ag addysg hyfforddwyr, llifoleuadau at ddibenion hyfforddi, prynu tir, neu hawliau mewn tir, i ddatblygu ardaloedd gweithgarwch neu grantiau cychwyn i gefnogi mentrau newydd.

I gael rhagor o wybodaeth neu gymorth gyda chwblhau cais cysylltwch â Thîm Chwaraeon a Lles Cymunedol Casnewydd Fyw drwy e-bost [email protected] neu ffoniwch 01633 287695. 

 

Grantiau eraill sydd ar gael

 

Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Gwent (GAVO)
Am gyfleoedd cyllid ychwanegol y mae GAVO'n ymwybodol ohonynt, cliciwch yma i fynd â chi drwodd i'w gwefan i weld y ceisiadau diweddaraf am arian.

Busnes Cymru
Mae gwasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru yn cefnogi busnesau newydd a sefydledig yng Nghymru. P'un a ydych yn ystyried dechrau busnes newydd, eisoes wedi cymryd yr ychydig gamau cyntaf neu'n awyddus i dyfu eich busnes presennol, gallant helpu. Link to Business Wales website. https://businesswales.gov.wales/socialbusinesswales/vi-ability