Mae'r cwrs yn para 36+ awr ac mae'n cynnwys atal damweiniau, achub dŵr, gweithdrefnau cymorth cyntaf/dadebru a mwy! 

Rhaid i ymgeiswyr fod yn 16 oed ar adeg cymryd yr asesiad terfynol NPLQ a gallu pasio'r meini prawf canlynol fel rhan o brawf nofio cyn-derfynol cyn mynychu'r cwrs:

  • Neidio/plymio i ddŵr dwfn 

  • Nofio 50 metr mewn llai na 60 eiliad 

  • Nofio 100 metr yn barhaus o flaen ac yn ôl mewn dŵr dwfn. 

  • Troedio dŵr am 30 eiliad 

  • Plymio wyneb i lawr y pwll 

  • Dringo allan heb gymorth heb ysgol/grisiau a lle mae dyluniad y pwll yn caniatáu 

 

Dyddiadau ac amserau profion nofio prereq

Dyddiadau ac amseroedd cyrsiau nofio prereq yw I'w gadarnhau (i'w gadarnhau). 

Ni ddylai'r prawf nofio prereq gymryd mwy na'r 15-20 munud.

Bydd angen i ymgeiswyr prawf ddod ag ID (adnabod) yn cadarnhau eu D.O.B. (dyddiad geni) a dillad nofio.

Bydd ymgeiswyr sy'n cwblhau'r prawf yn llwyddiannus, yn cael eu talu a byddant yn cael eu cofrestru ar y cwrs ac yn cael llawlyfr cwrs a gwaith papur i ddarllen/dechrau gweithio drwyddo cyn i'r cwrs ddechrau.  


Dyddiadau ac amseroedd cwrs 

Dydd Llun, 20 Rhagfyr 2021

 9am - 5pm 

Canolfan Byw’n Actif  

Dydd Mawrth, 21 Rhagfyr 2021 

 9am - 5pm 

Canolfan Byw’n Actif  

Dydd Mercher, 22 Rhagfyr 2021 

 9am - 5pm 

Canolfan Byw’n Actif  

Dydd Iau, 23 Rhagfyr 2021 

 9am - 5pm 

Canolfan Byw’n Actif  

Dydd Mercher, 29 Rhagfyr 2021 

 9am - 5pm 

Canolfan Byw’n Actif  

Dydd Iau, 30 Rhagfyr 2021 (Arholiad) 

12pm - 5pm 

Canolfan Byw’n Actif   

 

Cost y Cwrs: £240 yr ymgeisydd.  

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau pob dyddiad ac amser o'r cwrs er mwyn gallu cael eu cyflwyno ar gyfer yr arholiad.

I archebu ar y cwrs ffoniwch 01633 656757 neu e-bostiwch [email protected].

Gwaith Yng Nghasnewydd Yn Fyw

Bydd Casnewydd Fyw yn ymrwymo i ariannu Cymhwyster Achub Bywyd Pwll Cenedlaethol RLSS yn llawn ar gyfer unrhyw ymgeisydd sy'n meddu ar y gwerthoedd a'r ymdrech gywir i ddod yn rhan o'n tîm sy'n tyfu'n barhaus fel Cynorthwy-ydd Hamdden. Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol a rhaid llofnodi Cytundeb Hyfforddi.

Gweld Rôl y Swydd