les mills on demand

I'ch helpu i gadw'n actif tra bod ein canolfannau ar gau ry’n ni wedi ymuno â Les Mills i roi mynediad i chi i'w sesiynau ar-lein.

Bellach gallwch fwynhau mynediad i LES MILLS™ On Demand am ddim am 30 diwrnod.
 
Cliciwch yma i gychwyn arni

 

Pan fyddwch yn cofrestru, bydd gofyn i chi nodi eich manylion talu, ond ni chodir tâl arnoch am y treial 30 diwrnod. Os ydych am barhau y tu hwnt i hynny, byddwch yn awtomatig yn dod yn danysgrifiwr talu ar gyfradd arbennig o £7.94 y mis yr ydym wedi’i thrafod gyda Les Mills ar gyfer cwsmeriaid Casnewydd Fyw.

Nodwch fod y treial hwn yn ddilys ar gyfer tanysgrifwyr newydd yn unig.

Mae LES MILLS On Demand yn cynnig dros 800 o sesiynau ar draws 13 categori gan gynnwys Pwmpio’r Corff, Gornest Corff ac ymarferion ymwybyddiaeth ofalgar. Mae'r sesiynau’n amrywio o 15 i 55 munud ac mae dewisiadau ar gyfer pob lefel o ffitrwydd.

Gyda Les Mills On Demand gallwch hyd yn oed gael y plant ar eu traed gyda BORN TO MOVE. 
Wedi’i ddylunio i feithrin cariad gydol oes at weithgarwch corfforol, mae BORN TO MOVE yn helpu plant i brofi’r llawenydd a’r bywiogrwydd o symud i gerddoriaeth.  Wedi’i optimeiddio ar gyfer camau datblygiadol craidd, mae BORN TO MOVE yn cynnwys rhaglen i blant 2-5 oed a rhai 6-16 oed.
 
Telerau ac amodau yn berthnasol:  Bydd aelodau newydd yn cael eu bilio ar ôl eu treial am ddim ond gallant ganslo taliadau’r dyfodol ar unrhyw adeg.