Oherwydd y sefyllfa barhaus gyda coronafeirws, ni fydd Casnewydd Fyw yn cynnal y rhaglenni na'r gweithgareddau isod nes iddo gael ei ystyried yn ddiogel wrth i ni ddilyn canllawiau'r Llywodraeth.

Darllen llai
Darllen mwy

Partïon 

Rydym yn cynnig ystod eang o bartïon ar gyfer plant o bob oed o bartïon chwarae meddal ar gyfer plant bach i bartïon pêl-droed i’r rheiny sy’n ddwl am bêl-droed.  Gallwch weld yr ystod o bartïon sydd ar gynnig isod:

Young child climbing on softplay equipment as parent watches on

Partïon i Blant Bach

Mae ein partïon yn cynnig yr adloniant delfrydol i’ch plant bach a’u ffrindiau gyda chestyll neidio, pyllau peli, sleidiau ac ardaloedd chwarae meddal.

 

Boy in swimming pool holding a small ball.jpg

Partïon Nofio

Heriwch y peiriant tonau, rhowch gynnig ar y sleid enfawr neu dewch i gael hwyl yn pwll.

boy in a football kit running in a sports hall.jpg

Partïon Pêl-droed

Heriwch eich ffrindiau gyda chwpan y byd bach neu gêm pump pob ochr yn ein cyfleusterau dan do gwych.

 

Ein Partïon

Os ydych chi'n ystyried archebu parti, siaradwch ag aelod o'n tîm i drafod eich gofynion. Cysylltwch â ni trwy ffonio 01633 656757 neu e-bostio enquiries@newportlive.co.uk

cysylltu â ni