Oherwydd y sefyllfa barhaus gyda coronafeirws, ni fydd Casnewydd Fyw yn cynnal y rhaglenni na'r gweithgareddau isod nes iddo gael ei ystyried yn ddiogel wrth i ni ddilyn canllawiau'r Llywodraeth.

 

Darllen llai
Darllen mwy

gwersyll chwaraeon a chelf

Y Gwersyll Chwaraeon a Chelf yw’r ateb i ddiddanu eich plentyn yn ystod gwyliau’r ysgol!

Dewis hwyliog a fforddiadwy i ddiddanu plant 5-14 oed. Bydd ganddyn nhw gyfle i roi cynnig ar nofio, beicio, tennis, pêl-droed, pêl-fasged, badminton, yn ogystal â gweithgareddau celf a chrefft a llawer mwy.
Mae’r Gwersyll Chwaraeon a Chelf yn cael ei gynnal rhwng 8.00am a 5.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod pob un o wyliau’r ysgol (ac eithrio gwyliau banc ac yn ystod adeg y Nadolig) ym Mhentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd. 
 
£27.50 y dydd neu cewch ostyngiad o 10% os trefnwch wythnos lawn ymlaen llaw 
 

Archebwch lle trwy ffonio 01633 656757, neu ebostiwch enquiries@newportlive.co.uk am fwy o wybodaeth.

 

Cwestiynau Cyffredin

Pryd mae angen i mi ddod â’m plentyn i’r Gwersyll Chwaraeon a Chelf a’i gasglu?

Gallwch ddod â’ch plentyn rhwng 8:00 a 9:00 a’i gasglu am 5:30pm.

 

I ba leoliad dylwn i ddod â’m plentyn a’i gasglu?

Stadiwm Casnewydd ym Mhentref Rhyngwladol Chwaraeon Casnewydd yw’r pwynt gollwng a chasglu ar gyfer plant sy’n mynd i’r Gwersyll Chwaraeon a Chelf.  

A yw brecwast wedi’i gynnwys yn rhan o becyn Gwersyll Chwaraeon a Chelf?

Ydy - gweinir brecwast am 8am bob dydd a bydd detholiad o rawnfwyd, tost a jamiau, ffrwythau a gwahanol ddiodydd. 
 

 

Beth fydd angen i fy mhlentyn ddod ag ef?

Mae angen i'ch plentyn ddod â'r eitemau canlynol bob dydd:
•    Gwisg nofio 
•    Gwisg chwaraeon (mae esgidiau rhedeg yn hanfodol, dim crocs na sandalau)
•    Pecyn bwyd yn cynnwys digon o fyrbrydau a diodydd (dim diodydd pefriog).
•    Dillad priodol ar gyfer y tywydd, dan do a’r tu allan (sylwer: os yw’r tywydd yn wael, bydd dal angen dillad priodol ar y plant i gerdded i’r gwahanol gyfleusterau)

A oes angen cerdyn Nofio am Ddim ar fy mhlentyn?

Oes, os nad oes gan eich plentyn gerdyn Nofio am Ddim, caiff un ar adeg cadw lle.

 

 

A oes unrhyw waith papur y mae angen i mi ei gwblhau cyn i'm plentyn/plant fynd i’r Gwersyll Chwaraeon a Chelf?

Bydd angen i'r rhieni lenwi Ffurflen Gofrestru Gwersyll a dod â hi ar ddiwrnod cyntaf eu plentyn.

Nid yw'r Gwersyll Chwaraeon a Chelf yn cael ei gategoreiddio’n sefydliad gofal plant ac felly nid yw’n ddarpariaeth a gofrestrir gydag AGGCC (Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru). Ni allwn dderbyn talebau gofal plant.