Bydd mwy o weithgareddau'n cael eu hychwanegu dros yr wythnosau nesaf, cadwch ewch ati i wirio'n ôl.

OED 0 - 5

Chwaraeon Dros Dro

Digwyddiadau dros dro gydag amrywiaeth eang o chwaraeon a gweithgareddau corfforol hwyl i blant 3-14 oed roi cynnig arnynt. Byrbrydau a dŵr ar gael. 
Dyddiadau a Lleoliadau:
19 Gorffennaf - Pwll Dŵr Llyswyry
20 Gorffennaf - Caeau Pill 
21 Gorffennaf - Caeau Canolfan Somerton Hope
22 Gorffennaf - Canolfan Byw’n Actif (caeau pêl-droed)
23 Gorffennaf - Glebelands
26 Gorffennaf - Ysgol Gynradd Maendy
27 Gorffennaf - Parc Shaftesbury
28 Gorffennaf - Clwb Rygbi Caerllion
29 Gorffennaf - Ysgol Gynradd Llanmartin
30 Gorffennaf - Cae Hofrennydd Dyffryn
2 Awst - Caeau Ringland
6 Awst - Ysgol Gynradd Maesglas 
16 ac 20 Awst - Stadiwm Casnewydd
Amser: 1pm-4pm
Oedran: 3-14
Pris: Am ddim
 

Archebwch Nawr

Sesiynau Sblasio Plant

Bydd ein sesiynau Sblasio Plant yn caniatáu i blentyn hyd at 3 blwydd oed fynychu gydag oedolyn. Bydd gweithgareddau dan arweiniad athrawon yn cynnig cipolwg ar Raglen Nofio Swigod a Sblasio Casnewydd Fyw ar gyfer y blynyddoedd cynnar.

Lleoliad:  Canolfan Tenis a Nofio Ranbarthol
Dyddiad: Dydd Mercher 21, 28 Gorffennaf 4, 11, 18, 25 Awst. 12-12.30pm, 12:45-1.15pm neu 1.30-2pm
Oedran: 3+ oed
Pris: £5

Archebwch nawr

Gemau Dŵr

Gemau dŵr hwyliog yn y pwll. Bydd yn cynnwys rasus a gweithgareddau eraill a luniwyd i feithrin hyder yn y dŵr. *Rhaid i rai sy’n cymryd rhan allu sefyll ym mhen dŵr bas y pwll.

Lleoliad: Canolfan Tenis a Nofio Ranbarthol 
Dyddiad: Bod dydd o 21 Gorffennaf. 11.30am – 12.15pm
(Ac eithrio 22, 23 Gorffennaf)

Lleoliad: Canolfan Byw’n Actif
Dyddiad: Dyddiau Llun 26 Gorffennaf. 2, 9, 16, 23 Awst 3-3.45pm

Oed: 5-11
Pris: £5 y sesiwn
Uchafswm Nifer: 12
 

Archebwch Nawr

Cwrs Dechrau Ieuenctid LTA

Pwy sy'n barod i fynd i fyny Lefel? Byddwn yn helpu i ddysgu plant sy'n newydd i sgiliau bywyd tenis, gan eu datblygu fel chwaraewyr a phobl. 
Mae'r pris hefyd yn cynnwys raced tenis, set o beli, crys-t wedi'i frandio, cardiau gweithgaredd, cortyn, sticeri a thystysgrif.

Dyddiad: 24, 31 Gorffennaf, 7, 14, 21, 28 Awst,
Amser: 12-1pm
Oedran: 4-8
Lleoliad: Canolfan Tenis a Nofio Ranbarthol 
Pris: £29.99 (+£5 pacio a phostio) ar gyfer y 6 sesiwn. 
Uchafswm Nifer: 6

Archebwch Nawr

Sblashio 3-6: Gwersi Nofio Dwys

Mae’r 6 lefel yn y rhaglen Sblash yn annog plant ifanc i ddod yn fwyfwy annibynnol, ac i ddarganfod yr amgylchedd dŵr dan gyfarwyddyd, er mwyn datblygu eu hyder yn y dŵr.


Lleoliad:  Canolfan Byw’n Actif
Dyddiad: Yn ddyddiol rhwng 26 Gorffennaf a 27 Awst.
Llun - Gwener, 12.15-12.45pm,​​​​​​


Lleoliad: Canolfan Tenis a Nofio Ranbarthol 
Dyddiad: Yn dyddiol o 21 Gorffennaf – 27 Awst. 9-9.30am neu 9.45-10.15am.


Oedran: 4+
Pris: 3 diwrnod £13.50, 5 diwrnod £22.25 (rhaid mynychu pob sesiwn yn yr un wythnos)

Archebwch Nawr

Gwersyll Aml-Gamp

Gwersyll 4 awr i blant gael hwyl yn chwarae gemau, tenis, beicio, a nofio. Rhaid i blant allu reidio beic a bod yn hyderus mewn dŵr bas. Bydd angen i chi ddod â dillad nofio, helmed, pecyn cinio a diod. 
Dyddiad: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 Awst, 9-1pm neu 10-2pm
Oedran: 5-11 oed
Lleoliad: Cyrtiau awyr agored yn y Ganolfan Tenis a Nofio Ranbarthol. 
Pris: £15
Uchafswm Nifer: 10 y grŵp

Gwerthi Allan

Chwaraeon yn y Parc

Gweithgareddau a gemau hwyliog i'r teulu mewn pedwar man awyr agored yr haf hwn.

Dyddiad a Lleoliadau
​​4 Awst – Parc Beechwood
11  Awst – Caeau Chwarae Ringland
18 Awst - Parc Tredegar
25 Awst - Tir Lles Tŷ-du
Amser: 10am – 12:30pm ac 1pm - 3:30pm
Oedran: 3-11
Pris: Am ddim – lleoedd cyfyngedig felly archebwch ymlaen llaw.

Archebwch Nawr

Beiciau Cydbwyso

Mae beiciau cydbwyso’n wych ar gyfer datblygu cydbwysedd a sgiliau sylfaenol plant i’w helpu i ddysgu sut i reidio beic ar eu pen eu hunain yn gyflymach na defnyddio olwynion cydbwyso traddodiadol.  
Bydd angen i blant gael eu cefnogi gan 1 rhiant neu ofalwr yn unig a rhaid iddynt ddod â'u helmed eu hunain i'r sesiwn hon.
Dyddiad:4, 11, 18, 25 Awst, 10-10.45am
Oedran: 2-5
Lleoliad: Stadiwm Casnewydd, cyfarfod wrth gatiau'r stadiwm ar yr ochr dde.
Pris: £4
Uchafswm Nifer: 12

Archebwch Nawr

Dysgu Beicio 

Ar ôl i blant fagu hyder yn cydbwyso ac yn dal llinell syth, byddant yn symud ymlaen i bedalau. 
Bydd angen i blant gael eu cefnogi gan 1 rhiant neu ofalwr yn unig a rhaid iddynt ddod â'u helmed eu hunain i'r sesiwn hon.
Dyddiad: 4, 11, 18, 25 Awst, 11-11.45am
Oedran: 4-5
Lleoliad: Stadiwm Casnewydd, cyfarfod wrth gatiau'r stadiwm ar yr ochr dde.
Pris: £6
Uchafswm Nifer: 6

Archebwch Nawr

Pedalau Cyntaf 

I blant sydd wedi dysgu i feicio ac sydd bellach angen ymarfer eu sgiliau sylfaenol i symud ymlaen i’n sesiynau sgiliau.
Bydd angen i blant ddod â'u helmed eu hunain i'r sesiwn hon.
Dyddiad: 4, 11, 18, 25 Awst, 12-12.45pm
Oedran: 4-7
Lleoliad: Stadiwm Casnewydd, cyfarfod wrth gatiau'r stadiwm ar yr ochr dde.
Pris: £6
Uchafswm Nifer: 10

Archebwch Nawr

Nofio i’r Teulu

Rydym wedi ychwanegu mwy o slotiau i'n sesiynau nofio i’r teulu poblogaidd. Manylion Llawn.

Lleoliad:  Canolfan Tenis a Nofio Ranbarthol
Oedran: Teuluoedd â phlant dan 8 oed
Pris: £12.50 i hyd at 5 o bobl

Archebwch nawr

OED 6 - 10

Chwaraeon Dros Dro

Digwyddiadau dros dro gydag amrywiaeth eang o chwaraeon a gweithgareddau corfforol hwyl i blant 3-14 oed roi cynnig arnynt. Byrbrydau a dŵr ar gael. 
Dyddiadau a Lleoliadau:
19 Gorffennaf - Pwll Dŵr Llyswyry
20 Gorffennaf - Caeau Pill 
21 Gorffennaf - Caeau Canolfan Somerton Hope
22 Gorffennaf - Canolfan Byw’n Actif (caeau pêl-droed)
23 Gorffennaf - Glebelands
26 Gorffennaf - Ysgol Gynradd Maendy
27 Gorffennaf - Parc Shaftesbury
28 Gorffennaf - Clwb Rygbi Caerllion
29 Gorffennaf - Ysgol Gynradd Llanmartin
30 Gorffennaf - Cae Hofrennydd Dyffryn
2 Awst - Caeau Ringland
6 Awst - Ysgol Gynradd Maesglas 
16 ac 20 Awst - Stadiwm Casnewydd
Amser: 1pm-4pm
Oedran: 3-14
Pris: Am ddim
 

Archebwch Nawr

Academïau 1 a 2: Gwersi Nofio Dwys

Gwersi nofio dwys i ddisgyblion yn Academïau 1 neu 2 i ddatblygu eu sgiliau. 

Lleoliad: Canolfan Tenis a Nofio Ranbarthol
Dyddiad: Yn dyddiol o 21 Gorffennaf – 27 Awst 10.30-11am

Lleoliad: Canolfan Byw’n Actif
Dyddiad: Yn ddyddiol rhwng 26 Gorffennaf a 27 Awst.
Llun - Gwener, 1-3pm

Oedran: Academïau 1 neu 2 
Pris: 3 diwrnod £13.50, 5 diwrnod £22.25 (rhaid mynychu pob sesiwn yn yr un wythnos)

Archebwch Nawr

Academïau 3 a 4: Gwersi Nofio Dwys

Gwersi nofio dwys i ddisgyblion yn academïau 3 neu 4 i ddatblygu eu sgiliau. 

Dyddiad: Yn dyddiol o 21 Gorffennaf – 27 Awst 11.15am - 11.45am
Oedran: Academïau 3 neu 4
Lleoliad: Canolfan Tenis a Nofio Ranbarthol
Pris: 3 diwrnod £13.50, 5 diwrnod £22.25  (rhaid mynychu pob sesiwn yn yr un wythnos)
Uchafswm nifer: 8

Archebwch Nawr

Gemau Dŵr

Gemau dŵr hwyliog yn y pwll. Bydd yn cynnwys rasus a gweithgareddau eraill a luniwyd i feithrinhyder yn y dŵr. *Rhaid i rai sy’n cymryd rhan allu sefyll ym mhen dŵr bas y pwll.

Lleoliad: Canolfan Tenis a Nofio Ranbarthol
Dyddiad: Bod dydd o 21 Gorffennaf. 11.30am – 12.15pm
(Ac eithrio 22, 23 Gorffennaf)

Lleoliad: Canolfan Byw’n Actif
Dyddiad: Dyddiau Llun 26 Gorffennaf. 2, 9, 16, 23 Awst 3-3.45pm

Oed: 5-11
Pris: £5 y sesiwn
Uchafswm Nifer: 12
 

Archebwch Nawr

Datblygu Strociau

Mae'r cwrs hwn ar gyfer y rhai sydd yn Nhon 5 a 6 ar hyn o bryd i weithio ar strociau a sgiliau penodol i'w datblygu ymhellach drwy eu cyfnod gwersi.  

Lleoliad: Canolfan Tenis a Nofio Ranbarthol
Dyddiad: Yn dyddiol o 21 Gorffennaf – 27 Awst. 9.30-10.15am neu 10.30-11.15am
 

Lleoliad: Canolfan Byw’n Actif
Dyddiad: Yn ddyddiol rhwng 26 Gorffennaf a 27 Awst.
Llun - Gwener, 1.45-2.15pm

Oedran: Academïau 5 neu 6
Pris: £5 y sesiwn
Uchafswm nifer: 10

Archebwch Nawr

Cyfres Llysgenhadon Ifanc ar Daith

Ymweld â Gazebo y Llysgenhadon Ifanc yn y digwyddiadau isod ar gyfer gweithgareddau hwyliog, heriau chwaraeon, celf a chrefft a mwy.

22 Gorffennaf - Chwaraeon Dros Dro, Canolfan Byw’n Actif (Caeau Pêl-droed)

4 Awst – Chwaraeon yn y Parc – Parc Beechwood

5, 12, 19 Awst – Gwersylloedd Aml-chwaraeon, Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd

11 Awst – Chwaraeon yn y Parc – Cae Chwarae Ringland

14, 21 Awst - Olwynion i Bawb, Parc Tredegar

16 Awst - Chwaraeon Dros Dro, Stadiwm Casnewydd

18 Awst – Chwaraeon yn y Parc, Parc Tredegar

25 Awst – Chwaraeon yn y Parc, Cae Lles Tŷ-du

Gwersyll Tenis LTA (Ieuenctid Coch ac Oren)

Mae ein Gwersylloedd Tenis i’r Ifainc yn llawn hwyl, yn addysgol ac yn ffordd wych i chwaraewyr newydd neu reolaidd aros yn actif a dysgu ychydig sgiliau newydd yn ystod gwyliau’r ysgol!  

Dyddiad: 23, 30 Gorffennaf, 6, 13, 20, 27 Awst,
Amser: 10am-12pm
Oedran: 6-9
Lleoliad: Canolfan Tenis a Nofio Ranbarthol 
Pris: £8.50

Archebwch Nawr

Gwersyll Tenis LTA (Ieuenctid Gwyrdd a Melyn)

Mae ein Gwersylloedd Tenis i’r Ifainc yn llawn hwyl, yn addysgol ac yn ffordd wych i chwaraewyr newydd neu reolaidd aros yn actif a dysgu ychydig sgiliau newydd yn ystod gwyliau’r ysgol!  

Dyddiad: 23, 30 Gorffennaf, 6, 13, 20, 27 Awst,
Amser: 1-3pm
Oedran: 10-14
Lleoliad: Canolfan Tenis a Nofio Ranbarthol 
Pris: £8.50

Archebwch Nawr

Polo Dŵr Mini / Pêl-foli Dŵr

Bydd plant yn dysgu rheolau sylfaenol y gemau cyffrous hyn a sgiliau newydd gan gynnwys pasio, saethu a nofio gyda'r bêl. 

Lleoliad: Canolfan Tenis a Nofio Ranbarthol
Dyddiad: Dydd Gwener 23, 30 Gorffennaf 6, 13, 20, 27 Awst. 3-3.45pm.

Lleoliad: Canolfan Byw’n Actif
Dyddiad: Dydd Gwener 30 Gorffennaf. 6, 13, 20, 27 Awst. 3-3.45pm.

Oedran: 8+. Rhaid i nofwyr fod yn hyderus yn y dŵr ac wedi pasio Academïau 
4. 
Pris: £5 y sesiwn
Uchafswm nifer: 12

Archebwch Nawr

Cwrs Dechrau Ieuenctid LTA

Pwy sy'n barod i fynd i fyny Lefel? Byddwn yn helpu i ddysgu plant sy'n newydd i sgiliau bywyd tennis, gan eu datblygu fel chwaraewyr a phobl. 
Mae'r pris hefyd yn cynnwys raced tennis, set o beli, crys-t wedi'i frandio, cardiau gweithgaredd, cortyn, sticeri a thystysgrif.

Dyddiad: 24, 31 Gorffennaf, 7, 14, 21, 28 Awst,
Amser: 12-1pm
Oedran: 4-8
Lleoliad: Canolfan Tenis a Nofio Ranbarthol 
Pris: £29.99 (+£5 pacio a phostio) ar gyfer y 6 sesiwn. 
 

Archebwch Nawr

Polo Dŵr Mini

Bydd plant yn dysgu rheolau sylfaenol y gemau cyffrous hyn a sgiliau newydd gan gynnwys pasio, saethu a nofio gyda'r bêl.

Lleoliad:  Canolfan Tennis a Nofio Ranbarthol
Dyddiad:   Dydd Llun. 2, 9, 16, 23 Awst. 12.30-1.15pm.
Dydd Iau 22, 29 Gorffennaf 5, 12, 19, 26 Awst. 12.30-1.15pm.
Oedran: 8+. Rhaid i nofwyr fod yn hyderus yn y dŵr ac wedi pasio Ton 4.
Pris: £5 y sesiwn

Archebwch nawr

Gwersyll Achub Bywyd i Ddechreuwyr

Bydd y gwersyll hwn yn rhoi cipolwg ar raglen Achub Bywyd i Ddechreuwyr ac yn gyfle i aelodau symud ymlaen gyda'u sgiliau a thechnegau achub bywydau i ddechreuwyr.

Dyddiad:16-20 Awst, 9.30-11.30am
Oedran: Academi 6+ Casnewydd Fyw
Lleoliad: Canolfan Tennis a Nofio Ranbarthol
Pris: £25 am 5 diwrnod

Archebwch nawr

Scwba 

Mae'r sesiynau hyn yn cael eu cynnal gan hyfforddwr Scuba arbenigol a byddant yn gyflwyniad i scwba i ddechreuwyr.   
Dyddiad: Dydd Mawrth 27 Gorffennaf. 10 a 24 Awst. 2.45-4.15pm.
Grŵp 1: 14:45 – 15:25 – uchafswm o 6 y sesiwn
Grŵp 2: 15:35 – 16:15 – uchafswm o 6 y sesiwn
Oed: 8+
Lleoliad: Canolfan Byw'n Actif
Pris: £7.50 y sesiwn
 

Gwerthi Allan

Sgiliau Plymio

Rhaglen wedi'i chynllunio i wella hyder, dysgu sgiliau a gallu newydd wrth rannu. 

Lleoliad: Canolfan Tenis a Nofio Ranbarthol
Dyddiad: Dydd Mercher 28 Gorffennaf 4, 11, 18, 25 Awst. 12.30-1.15pm.

Lleoliad: Canolfan Byw’n Actif
Dyddiad: Dydd Iau 29 Gorffennaf. 5, 12, 19, 26 Awst. 3.30-4.15pm.

Oedran: Academi 5+
Pris: £5 y sesiwn

Archebwch Nawr

Sgiliau Achub Bywyd

Bydd plant yn cael cyfle i ddysgu sgiliau achub bywyd newydd pwysig gan gynnwys technegau achub amrywiol gan ddefnyddio offer achub.

Lleoliad: Canolfan Tenis a Nofio Ranbarthol
Dyddiad: Dydd Mawrth 27 Gorffennaf. 3, 10, 17, 24 Awst. 12.30-1.15pm.

Lleoliad: Canolfan Byw’n Actif
Dyddiad: Dydd Mercher 28 Gorffennaf. 4, 11, 18, 25 Awst. 3-3.45pm.

Oedran: Rhaid i nofwyr allu nofio o leiaf 50 metr a bod yn hyderus mewn dŵr dwfn.
Pris: £5 y sesiwn
Uchafswm nifer: 16

Archebwch Nawr

Gwersyll Aml-Gamp

Gwersyll 4 awr i blant gael hwyl yn chwarae gemau, tenis, beicio, a nofio. Rhaid i blant allu reidio beic a bod yn hyderus mewn dŵr bas. 
Bydd angen i chi ddod â dillad nofio, helmed, pecyn cinio a diod.
Dyddiad: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 Awst, 9-1pm neu 10-2pm
Oedran: 5-11 oed
Lleoliad: Cyrtiau awyr agored yn y Ganolfan Tenis a Nofio Ranbarthol. 
Pris: £15
Uchafswm nifer: 10

Gwerthi Allan

Diogelwch Beicio - Safon Genedlaethol

Datblygu'r sgiliau a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen i feicio'n ddiogel ac yn gyfrifol.
Gellir llogi beiciau a helmedau (rhaid eu harchebu ymlaen llaw cyn mynychu).
Dyddiad: 3, 10, 17, 24 Awst, 2 - 4:30pm
Oedran: 9+ oed
Lleoliad: Stadiwm Casnewydd 
Pris: £10
Uchafswm nifer: 10

Archebwch Nawr

Sgiliau Trac Beicio Mynydd

Dewch i roi cynnig ar ein Trac Sgiliau Beicio Mynydd! Rhaid i feicwyr fod yn hyderus a gallu sefyll wrth bedlo a chôstio’r beic. Dewch â'ch beic eich hun, a chofiwch eich helmed.
Dyddiad: 4, 11, 18, 25 Awst, 1-1.45pm
Lleoliad: Trac beicio mynydd - wrth y fynedfa i Bentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd.
Pris: £6.80
Uchafswm nifer: 8

Archebwch Nawr

Chwaraeon yn y Parc

Gweithgareddau a gemau hwyliog i'r teulu mewn pedwar man awyr agored yr haf hwn.

Dyddiad a Lleoliadau
​​4 Awst – Parc Beechwood
11  Awst – Caeau Chwarae Ringland
18 Awst - Parc Tredegar
25 Awst - Tir Lles Tŷ-du
Amser: 10am – 12:30pm ac 1pm - 3:30pm
Oedran: 3-11
Pris: Am ddim – lleoedd cyfyngedig felly archebwch ymlaen llaw.

Archebwch Nawr

Pedalau Cyntaf 

I blant sydd wedi dysgu i feicio ac sydd bellach angen ymarfer eu sgiliau sylfaenol i symud ymlaen i’n sesiynau sgiliau.
Bydd angen i blant ddod â'u helmed eu hunain i'r sesiwn hon.
Dyddiad: 4, 11, 18, 25 Awst, 12-12.45pm
Oedran: 4-7
Lleoliad: Stadiwm Casnewydd, cyfarfod wrth gatiau'r stadiwm ar yr ochr dde.
Pris: £6
Uchafswm nifer: 10

Archebwch Nawr

OED 11 - 16 

Chwaraeon Dros Dro

Digwyddiadau dros dro gydag amrywiaeth eang o chwaraeon a gweithgareddau corfforol hwyl i blant 3-14 oed roi cynnig arnynt. Byrbrydau a dŵr ar gael. 
Dyddiadau a Lleoliadau:
19 Gorffennaf - Pwll Dŵr Llyswyry
20 Gorffennaf - Caeau Pill 
21 Gorffennaf - Caeau Canolfan Somerton Hope
22 Gorffennaf - Canolfan Byw’n Actif (caeau pêl-droed)
23 Gorffennaf - Glebelands
26 Gorffennaf - Ysgol Gynradd Maendy
27 Gorffennaf - Parc Shaftesbury
28 Gorffennaf - Clwb Rygbi Caerllion
29 Gorffennaf - Ysgol Gynradd Llanmartin
30 Gorffennaf - Cae Hofrennydd Dyffryn
2 Awst - Caeau Ringland
6 Awst - Ysgol Gynradd Maesglas 
16 ac 20 Awst - Stadiwm Casnewydd
Amser: 1pm-4pm
Oedran: 3-14
Pris: Am ddim

Archebwch Nawr

Gemau Dŵr

Gemau dŵr hwyliog yn y pwll. Bydd yn cynnwys rasus a gweithgareddau eraill a luniwyd i feithrinhyder yn y dŵr. *Rhaid i rai sy’n cymryd rhan allu sefyll ym mhen dŵr bas y pwll.

Lleoliad: Canolfan Tenis a Nofio Ranbarthol
Dyddiad: Bod dydd o 21 Gorffennaf. 11.30am – 12.15pm
(Ac eithrio 22, 23 Gorffennaf)

Lleoliad: Canolfan Byw’n Actif
Dyddiad: Dyddiau Llun 26 Gorffennaf. 2, 9, 16, 23 Awst 3-3.45pm

Oed: 5-11
Pris: £5 y sesiwn
Uchafswm Nifer: 12
 

Archebwch Nawr

Cyfres Llysgenhadon Ifanc ar Daith

Ymweld â Gazebo y Llysgenhadon Ifanc yn y digwyddiadau isod ar gyfer gweithgareddau hwyliog, heriau chwaraeon, celf a chrefft a mwy.

22 Gorffennaf - Chwaraeon Dros Dro, Canolfan Byw’n Actif (Caeau Pêl-droed)

4 Awst – Chwaraeon yn y Parc – Parc Beechwood

5, 12, 19 Awst – Gwersylloedd Aml-chwaraeon, Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd

11 Awst – Chwaraeon yn y Parc – Cae Chwarae Ringland

14, 21 Awst - Olwynion i Bawb, Parc Tredegar

16 Awst - Chwaraeon Dros Dro, Stadiwm Casnewydd

18 Awst – Chwaraeon yn y Parc, Parc Tredegar

25 Awst – Chwaraeon yn y Parc, Cae Lles Tŷ-du

Scwba 

Mae'r sesiynau hyn yn cael eu cynnal gan hyfforddwr Scuba arbenigol a byddant yn gyflwyniad i sgruba i ddechreuwyr.   
Dyddiad: Dydd Mawrth 27 Gorffennaf. 3, 10, 17, 24 Awst. 2.45-4.15pm.
Grŵp 1: 14:45 – 15:25 – uchafswm o 6 y sesiwn
Grŵp 2: 15:35 – 16:15 – uchafswm o 6 y sesiwn
Oed: 8+
Lleoliad: Canolfan Byw'n Actif
Pris: £7.50 y sesiwn
 

Gwerthi Allan

Gwersyll Llawn Sgiliau Dŵr Agored

Nofio dŵr agored yw'r gamp Aquatig sy'n tyfu fwyaf. Yn y Gwersyll hwn byddwch yn dysgu'r holl sgiliau y bydd eu hangen arnoch i lwyddo mewn nofio dŵr agored gan gynnwys gweld ac anadlu, troeon dŵr agored, drafftio, dechrau a gorffen yn ogystal â thactegau rasio ac adolygiadau seils. 
Dyddiad: 23-27 Awst, 9.30-11.30am
Oedran: Academi RhNI 7+
Lleoliad: Canolfan Tenis a Nofio Ranbarthol
Pris: Aelodau’r Rhni - £10 y dydd, Aelodau nad ydynt yn Aelodau’r Rhni - £15 y dydd
Uchafswm Nifer: 24

Archebwch Nawr

Polo Dŵr Mini / Pêl-foli Dŵr

Bydd plant yn dysgu rheolau sylfaenol y gemau cyffrous hyn a sgiliau newydd gan gynnwys pasio, saethu a nofio gyda'r bêl. 

Lleoliad:  Canolfan Tnnis a Nofio Ranbarthol
Dyddiad:   Dydd Gwener 23, 30 Gorffennaf 6, 13, 20, 27 Awst. 3-3.45pm.

Lleoliad:  Canolfan Byw’n Actif
Dyddiad: Dydd Gwener 30 Gorffennaf. 6, 13, 20, 27 Awst. 3-3.45pm.

Oedran: 8+. Rhaid i nofwyr fod yn hyderus yn y dŵr ac wedi pasio Academïau  4. 
Pris: £5 y sesiwn
Uchafswm nifer: 12

Archebwch Nawr

Datblygu Strociau

Mae'r cwrs hwn ar gyfer y rhai sydd yn Nhon 5 a 6 ar hyn o bryd i weithio ar strociau a sgiliau penodol i'w datblygu ymhellach drwy eu cyfnod gwersi.  

Lleoliad: Canolfan Tenis a Nofio Ranbarthol
Dyddiad: Yn dyddiol o 21 Gorffennaf – 27 Awst. 9.30-10.15am neu 10.30-11.15am

Lleoliad:  Canolfan Byw’n Actif
Dyddiad: Yn ddyddiol rhwng 26 Gorffennaf a 27 Awst.
Llun, Mercher, Gwener: 2 - 2.45pm, Mawrth: 1.45-2.30pm, Iau: 2.30pm – 3.15pm

Oedran: Academïau 5 neu 6
Pris: £5 y sesiwn
Uchafswm nifer: 10

Archebwch Nawr

Sgiliau Plymio

Rhaglen wedi'i chynllunio i wella hyder, dysgu sgiliau a gallu newydd wrth rannu. 

Lleoliad: Canolfan Tenis a Nofio Ranbarthol
Dyddiad: Dydd Mercher 21, 28 Gorffennaf 4, 11, 18, 25 Awst. 12.30-1.15pm.

Lleoliad: Canolfan Byw’n Actif
Dyddiad: Dydd Iau 29 Gorffennaf. 5, 12, 19, 26 Awst. 3.30-4.15pm.

Oedran: Academi 5+
Pris: £5 y sesiwn
 

Archebwch Nawr

Gwersyll Tenis LTA (Ieuenctid Gwyrdd a Melyn)

Mae ein Gwersylloedd Tenis i’r Ifainc yn llawn hwyl, yn addysgol ac yn ffordd wych i chwaraewyr newydd neu reolaidd aros yn actif a dysgu ychydig sgiliau newydd yn ystod gwyliau’r ysgol!  

Dyddiad: 23, 30 Gorffennaf, 6, 13, 20, 27 Awst,
Amser: 1-3pm
Oedran: 10-14
Lleoliad: Canolfan Tenis a Nofio Ranbarthol 
Pris: £8.50

Archebwch Nawr

Polo Dŵr Mini

Bydd plant yn dysgu rheolau sylfaenol y gemau cyffrous hyn a sgiliau newydd gan gynnwys pasio, saethu a nofio gyda'r bêl.

Lleoliad:  Canolfan Tennis a Nofio Ranbarthol
Dyddiad:   Dydd Llun. 2, 9, 16, 23 Awst. 12.30-1.15pm.
Dydd Iau 22, 29 Gorffennaf 5, 12, 19, 26 Awst. 12.30-1.15pm.
Oedran: 8+. Rhaid i nofwyr fod yn hyderus yn y dŵr ac wedi pasio Ton 4.
Pris: £5 y sesiwn

Archebwch nawr

Gwersyll Achub Bywyd i Ddechreuwyr

Bydd y gwersyll hwn yn rhoi cipolwg ar raglen Achub Bywyd i Ddechreuwyr ac yn gyfle i aelodau symud ymlaen gyda'u sgiliau a thechnegau achub bywydau i ddechreuwyr.

Dyddiad:16-20 Awst, 9.30-11.30am
Oedran: Academi 6+ Casnewydd Fyw
Lleoliad: Canolfan Tennis a Nofio Ranbarthol
Pris: £25 am 5 diwrnod

Archebwch nawr

Sgiliau Achub Bywyd

Bydd plant yn cael cyfle i ddysgu sgiliau achub bywyd newydd pwysig gan gynnwys technegau achub amrywiol gan ddefnyddio offer achub.

Lleoliad: Canolfan Tenis a Nofio Ranbarthol
Dyddiad: Dydd Mawrth 27 Gorffennaf. 3, 10, 17, 24 Awst. 12.30-1.15pm.

Lleoliad: Canolfan Byw’n Actif
Dyddiad: Dydd Mercher 28 Gorffennaf. 4, 11, 18, 25 Awst. 3-3.45pm.

Oedran: Rhaid i nofwyr allu nofio o leiaf 50 metr a bod yn hyderus mewn dŵr dwfn.
Pris: £5 y sesiwn
Uchafswm nifer: 16

Archebwch Nawr

Gwersyll Techneg Rhni

Ar gyfer nofwyr cystadleuol sy'n gweithio i ddatblygu techneg a sgiliau sy'n benodol i strôc gan gynnwys glöynnod byw, strôc gefn, strôc ar y fron, cropian blaen a medley unigol.
Dyddiad: 2-6 Awst neu 9-13 Awst, 9.30-11.30am
Oedran: Academi RhNI 7+
Lleoliad: Canolfan Tenis a Nofio Ranbarthol
Pris: Aelodau’r Rhni - £10 y dydd, Aelodau nad ydynt yn Aelodau’r Rhni - £15 y dydd
Uchafswm Nifer: 24

Archebwch Nawr

Diogelwch Beicio - Safon Genedlaethol

Datblygu'r sgiliau a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen i feicio'n ddiogel ac yn gyfrifol. Gellir llogi beiciau a helmedau (rhaid eu harchebu ymlaen llaw cyn mynychu).

Dyddiad: 3, 10, 17, 24 Awst, 2 - 4:30pm
Oedran: 9+ oed
Lleoliad: Stadiwm Casnewydd 
Pris: £10
Uchafswm nifer: 10

Archebwch Nawr

Gwersyll Aml-Gamp

Gwersyll 4 awr i blant gael hwyl yn chwarae gemau, tennis, beicio, a nofio. Rhaid i blant allu reidio beic a bod yn hyderus mewn dŵr bas. 
Bydd angen i chi ddod â dillad nofio, helmed, pecyn cinio a diod. 
Dyddiad: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 Awst, 9-1pm neu 10-2pm
Oedran: 5-11 oed
Lleoliad: Cyrtiau awyr agored yn y Ganolfan Tenis a Nofio Ranbarthol. 
Pris: £15
Uchafswm nifer: 10

Gwerthi Allan

Chwaraeon yn y Parc

Gweithgareddau a gemau hwyliog i'r teulu mewn pedwar man awyr agored yr haf hwn.

Dyddiad a Lleoliadau
​​4 Awst – Parc Beechwood
11  Awst – Caeau Chwarae Ringland
18 Awst - Parc Tredegar
25 Awst - Tir Lles Tŷ-du
Amser: 10am – 12:30pm ac 1pm - 3:30pm
Oedran: 3-11
Pris: Am ddim – lleoedd cyfyngedig felly archebwch ymlaen llaw.

Archebwch Nawr

Sgiliau Trac Beicio Mynydd

Dewch i roi cynnig ar ein Trac Sgiliau Beicio Mynydd! Rhaid i feicwyr fod yn hyderus a gallu sefyll wrth bedlo a chôstio’r beic. 
Dewch â'ch beic eich hun, a chofiwch eich helmed.
Dyddiad: 4, 11, 18, 25 Awst, 1-1.45pm
Lleoliad: Trac beicio mynydd - wrth y fynedfa i Bentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd.
Pris: £6.80
Uchafswm nifer: 8

Archebwch Nawr

Roedd y wybodaeth hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Rhaid cadw lle ym mhob sesiwn ymlaen llaw. Bydd sesiynau’n rhedeg ar yr amod bod digon o bobl wedi cofrestru.

Keep up to date

Sign up to our newsletter for the latest information on our services and facilities.

Sign up