OEDRAN: 0 - 5 OED

Ffotomarathon

Cyfres o weithdai sy'n gysylltiedig â'r ffotomarathon.
Dyddiadau: 23 – 30 Hydref, amser i'w gadarnhau
Lleoliad: Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon 
Oedran: Yn agored i bob oed
Pris: I’w gadarnhau

 

 

Archebwch Nawr

Sesiynau Rhagflas Sblash

Bydd sesiynau rhagflas sblash yn cyflwyno cwsmeriaid i fframwaith Sblash Nofio Cymru.

Rhaid i un oedolyn fod gyda'r plentyn yn y dŵr.

Lleoliad: Canolfan Tennis a Nofio Ranbarthol
Dyddiad: Dydd Llun a dydd Gwener 1pm a 1.30pm, dydd Mercher 12pm, 12.30pm ac 1pm
Oedran: 3 mis – 3 blynedd 
Pris: £5

 

Archebwch Nawr

Disgo Calan Gaeaf i Blant Bach

Sesiwn gerddoriaeth a symudiad bwganllyd a ddarperir gan Hubble. 

Dyddiadau: 26 Hydref, 11am ac 1pm
Lleoliad: Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon 
Oedran: 6 wythnos – 5 oed
Pris: £5 (Gostyngiad i frodyr a chwiorydd - £2.50)
 

Archebwch Nawr

Sblash 3-6: Gwersi Nofio Dwys

Mae’r 6 lefel yn fframwaith Sblash yn annog plant ifanc i ddod yn fwyfwy annibynnol, ac i ddarganfod yr amgylchedd dŵr dan gyfarwyddyd, er mwyn datblygu eu hyder yn y dŵr.

Rhaid i nofwyr fod yn Sblash 3+ i fynychu'r gweithgaredd. 

Lleoliad: Canolfan Tennis a Nofio Ranbarthol
Dyddiad: 25 – 29 Hydref, 9am a 9:30am


Oedran: 4+ oed 
Pris: £22.25 (rhaid mynychu pob sesiwn yn yr un wythnos)

 

Yn dod cyn hir!

Gwersyll Aml-Gamp

Gwersyll aml-gamp i blant gael hwyl wrth chwarae gemau, chwarae tennis, beicio a nofio. Rhaid i blant allu reidio beic a bod yn hyderus mewn dŵr bas. 

Bydd angen i bawb sy'n cymryd rhan ddod â dillad nofio ar gyfer gweithgaredd y pwll, ynghyd â helmed beic, pecyn cinio a diod. 

1 metr yw isafswm dyfnder y dŵr – mae angen i blant allu sefyll gyda'u pen uwchben y dŵr ar y dyfnder hwn. Os na, bydd angen dyfais arnofio addas fel bandiau braich.

Dyddiadau: 25 –29 Hydref, 8am – 6pm bob wythnos neu 9am – 5pm bob dydd 
Oedran: 5 – 11 oed
Lleoliad: Canolfan Tennis a Nofio Ranbarthol 
Pris: £27.50 y dydd neu £137.50 am wythnos lawn

Archebwch Nawr

Gweithdai Creadigol Diffusion

Galwch heibio Glan yr Afon ar gyfer sesiynau crefftau! 

Cyfle i greu gan ddefnyddio delweddau trosglwyddo llungopïo.

Dyddiadau: 28 Hydref 10am – 4pm
Lleoliad: Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon 
Oedran: Yn agored i bob oed
Pris: Am ddim
 

Cadwch lygad ar y cyfryngau cymdeithasol am fwy o fanylion 

Crefftau Calan Gaeaf

Galwch heibio Glan yr Afon ar gyfer sesiwn grefftau gyda gweithgareddau celfyddydol bwganllyd! 

Dyddiadau: 30 Hydref 10am – 4pm
Lleoliad: Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon 
Oedran: Yn agored i bob oed
Pris: Am ddim

Cadwch lygad ar y cyfryngau cymdeithasol i gael mwy o fanylion 

Llyfryn Gweithgareddau Calan Gaeaf

Chwilio am weithgareddau i ddiddanu'r plant yr hanner tymor hwn? Yna edrychwch ddim pellach na'n Llyfryn Gweithgareddau Calan Gaeaf!

Jam yn llawn gweithgareddau hwyliog i blant gan gynnwys sylwi ar y gwahaniaeth, croeseiriau, dot i dot, taflenni lliwio a llawer mwy, i gyd gyda thema sbesial!

Lawrlwythwch Nawr

SINEMA GLAN YR AFON

Mae amrywiaeth wych o ffilmiau sy'n addas i deuluoedd yn dod i Lan yr Afon yn ystod hanner tymor mis Hydref. Archwiliwch beth sydd ar ddod ac archebwch eich tocynnau nawr!

Archebwch Nawr

OEDRAN: 6 – 10 OED

Ffotomarathon

Cyfres o weithdai sy'n gysylltiedig â'r ffotomarathon.

Dyddiadau: 23 – 30 Hydref, amser i'w gadarnhau
Lleoliad: Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon 
Oedran: Yn agored i bob oed
Pris: I’w gadarnhau

Archebwch Nawr

Academïau 1 a 2:  Gwersi Nofio Dwys

Gwersi nofio dwys i ddisgyblion yn Academïau 1 neu 2 i ddatblygu ymwybyddiaeth diogelwch sylfaenol, teithio trwy symud a sgiliau hyder dŵr. 

Rhaid bod nofwyr wedi pasio Sblash 6.

Dyddiadau: 25 – 29 Hydref, 10am a 10.30am
Lleoliad: Canolfan Tennis a Nofio Ranbarthol 

Oedran: Nofwyr Academïau 1 neu 2
Pris: £22.25 (rhaid mynychu pob sesiwn yn yr un wythnos)

Archebwch Nawr

Academïau 3 a 4: Gwersi Nofio Dwys

Gwersi nofio dwys i ddisgyblion Academïau 3 neu 4 i ddatblygu eu sgiliau nofio o ran arnofio, teithio a chylchdroi yn ogystal â gwybodaeth am ddiogelwch dŵr.

Rhaid bod nofwyr wedi pasio Academi 2.

Dyddiadau: 25 – 29 Hydref, 10am a 10.30am
Lleoliad: Canolfan Tennis a Nofio Ranbarthol

Oedran: Nofwyr Academïau 3 neu 4.
Pris: £22.25 (rhaid mynychu pob sesiwn yn yr un wythnos)
 

Archebwch Nawr

Gemau Dŵr

Gemau hwyliog amrywiol yn y pwll. Bydd y rhain yn cynnwys rasys a gweithgareddau eraill sydd wedi’u dylunio i wella hyder yn y dŵr.
  
1 metr yw isafswm dyfnder y dŵr – mae angen i blant allu sefyll gyda'u pen uwchben y dŵr ar y dyfnder hwn.

Dyddiadau: 25 – 29 Hydref, 11.00am – 12pm a 12pm – 1.30pm 
Lleoliad: Canolfan Tennis a Nofio Ranbarthol 

Oedran: 7+ oed  
Pris: £5 
 

Archebwch Nawr

Datblygu Strociau

Mae'r cwrs hwn ar gyfer y rhai sydd yn Academïau 5 a 6 ar hyn o bryd i weithio ar strociau a sgiliau penodol i'w datblygu ymhellach trwy eu cyfnod gwers.  

Rhaid bod plant wedi pasio Academi 4 neu’n gallu nofio 15 metr gyda strôc nofio gydnabyddedig. 

Dyddiadau: 25 – 29 Hydref, 9 – 11am mewn blociau o wersi 30 munud. 
Lleoliad: Canolfan Tennis a Nofio Ranbarthol 

Oedran: Nofwyr Academïau 1 neu 2
Pris: £5 

 

Archebwch Nawr

Gwersyll Aml-Gamp

Gwersyll aml-gamp i blant gael hwyl wrth chwarae gemau, chwarae tennis, beicio a nofio. Rhaid i blant allu reidio beic a bod yn hyderus mewn dŵr bas. 

Bydd angen i bawb sy'n cymryd rhan ddod â dillad nofio ar gyfer gweithgaredd y pwll, ynghyd â helmed beic, pecyn cinio a diod. 

1 metr yw isafswm dyfnder y dŵr – mae angen i blant allu sefyll gyda'u pen uwchben y dŵr ar y dyfnder hwn. Os na, bydd angen dyfais arnofio addas fel bandiau braich.

Dyddiadau: 25 –29 Hydref, 8am – 6pm bob wythnos neu 9am – 5pm bob dydd 
Oedran: 5 – 11 oed
Lleoliad: Canolfan Tennis a Nofio Ranbarthol 
Pris: £27.50 y dydd neu £137.50 am wythnos lawn

Archebwch Nawr

Gweithdai Creadigol Diffusion

Galwch heibio Glan yr Afon ar gyfer sesiynau crefftau!

Cyfle i greu gan ddefnyddio delweddau trosglwyddo llungopïo.

Dyddiadau: 28 Hydref 10am – 4pm
Lleoliad: Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon 
Oedran: Yn agored i bob oed
Pris: Am ddim
 

Cadwch lygad ar y cyfryngau cymdeithasol i gael mwy o fanylion 

Clwb Drama

Ymunwch â ni am glwb drama hwyliog, yn llawn gemau a gweithgareddau theatr.  

Bydd y gweithdai'n cynnwys sgiliau mewn chwarae gemau, perfformiad, byrfyfyrio ac adrodd straeon.
 
Mae’r Clwb Drama yn ffordd wych o gynnig lle i blant a phobl ifanc fynegi eu hunain, magu hyder, gwneud ffrindiau newydd a chael llawer o hwyl. 

Mae angen i blant ddod â phecyn bwyd a photel ddŵr.

Dyddiadau: 27 Hydref, 2.45 – 3.45pm
Lleoliad: Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon 
Oedran: 6 - 12 oed
Pris: £15 (Gostyngiad i frodyr a chwiorydd - £10)
 

Ffoniwch 01633 656757 i archebu.

Crefftau Calan Gaeaf

Galwch heibio Glan yr Afon ar gyfer sesiwn grefftau gyda gweithgareddau celfyddydol bwganllyd! 

Dyddiadau: 30 Hydref 10am – 4pm
Lleoliad: Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon 
Oedran: Yn agored i bob oed
Pris: Am ddim

Cadwch lygad ar y cyfryngau cymdeithasol i gael mwy o fanylion

Ailddehongli Casnewydd

Ymunwch â'r artist anghonfensiynol Justin Teddy Cliffe ar daith greadigol o amgylch Casnewydd, gan ddefnyddio gwrthrychau y deuir o hyd iddynt ar hap ac eitemau wedi'u hailgylchu i greu tirnod enwog a dadleuol Casnewydd. 

Ar ôl cwblhau eich campwaith, byddwch yn adrodd hanesion rhyfeddol ac yn creu straeon chwareus. 

Dyddiadau: 30 Hydref, amser i'w gadarnhau
Lleoliad: Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon 
Oedran: 6 – 14 oed
Pris: Am ddim

Ffoniwch 01633 656757 i archebu.

Llyfryn Gweithgareddau Calan Gaeaf

Chwilio am weithgareddau i ddiddanu'r plant yr hanner tymor hwn? Yna edrychwch ddim pellach na'n Llyfryn Gweithgareddau Calan Gaeaf!

Jam yn llawn gweithgareddau hwyliog i blant gan gynnwys sylwi ar y gwahaniaeth, croeseiriau, dot i dot, taflenni lliwio a llawer mwy, i gyd gyda thema sbesial!

Lawrlwythwch Nawr

SINEMA GLAN YR AFON

Mae amrywiaeth wych o ffilmiau sy'n addas i deuluoedd yn dod i Lan yr Afon yn ystod hanner tymor mis Hydref. Archwiliwch beth sydd ar ddod ac archebwch eich tocynnau nawr!

Archebwch Nawr

AGE 11 - 16 YEARS 

Ffotomarathon

Cyfres o weithdai sy'n gysylltiedig â'r ffotomarathon.

Dyddiadau: 23 – 30 Hydref, amser i'w gadarnhau
Lleoliad: Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon 
Oedran: Yn agored i bob oed
Pris: I’w gadarnhau

Archebwch Nawr

Gemau Dŵr

Gemau hwyliog amrywiol yn y pwll. Bydd y rhain yn cynnwys rasys a gweithgareddau eraill sydd wedi’u dylunio i wella hyder yn y dŵr.
  
1 metr yw isafswm dyfnder y dŵr – mae angen i blant allu sefyll gyda'u pen uwchben y dŵr ar y dyfnder hwn.

Dyddiadau: 25 – 29 Hydref, 11.00am – 12pm a 12pm – 1.30pm 
Lleoliad: Canolfan Tennis a Nofio Ranbarthol 

Oedran: 7+ oed  
Pris: £5 

Archebwch Nawr

Datblygu Strociau

Mae'r cwrs hwn ar gyfer y rhai sydd yn Academïau 5 a 6 ar hyn o bryd i weithio ar strociau a sgiliau penodol i'w datblygu ymhellach trwy eu cyfnod gwers.  

Rhaid bod plant wedi pasio Academi 4 neu’n gallu nofio 15 metr gyda strôc nofio gydnabyddedig. 

Dyddiadau: 25 – 29 Hydref, 9 – 11am mewn blociau o wersi 30 munud. 
Lleoliad: Canolfan Tennis a Nofio Ranbarthol 

Oedran: Nofwyr Academïau 1 neu 2
Pris: £5 

Archebwch Nawr

Gwersyll Aml-Gamp

Gwersyll aml-gamp i blant gael hwyl wrth chwarae gemau, chwarae tennis, beicio a nofio. Rhaid i blant allu reidio beic a bod yn hyderus mewn dŵr bas. 

Bydd angen i bawb sy'n cymryd rhan ddod â dillad nofio ar gyfer gweithgaredd y pwll, ynghyd â helmed beic, pecyn cinio a diod. 

1 metr yw isafswm dyfnder y dŵr – mae angen i blant allu sefyll gyda'u pen uwchben y dŵr ar y dyfnder hwn. Os na, bydd angen dyfais arnofio addas fel bandiau braich.

Dyddiadau: 25 –29 Hydref, 8am – 6pm bob wythnos neu 9am – 5pm bob dydd 
Oedran: 5 – 11 oed
Lleoliad: Canolfan Tennis a Nofio Ranbarthol 
Pris: £27.50 y dydd neu £137.50 am wythnos lawn

Archebwch Nawr

Clwb Drama

Galwch heibio Glan yr Afon ar gyfer sesiynau crefftau!

Cyfle i greu gan ddefnyddio delweddau trosglwyddo llungopïo.

Dyddiadau: 28 Hydref 10am – 4pm
Lleoliad: Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon 
Oedran: Yn agored i bob oed
Pris: Am ddim

Ffoniwch 01633 656757 i archebu.

Gweithdy Tylwythen Deg Stryd

Mae gweithdai Tylwythen Deg Stryd wedi'u dylunio i greu sgyrsiau ynghylch diogelwch yn ein dinas, a bydd cyfranogwyr yn gweithio gyda'r Artist Stephanie Roberts gan ddefnyddio gwydr lliw, mosaigau a dod o hyd i wrthrychau i greu Tylwythen Deg Stryd.

Gweithdy caeedig i fenywod a merched.

Dyddiadau: 27 Hydref, 12 – 4pm
Lleoliad: Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon 
Oedran: 14+ oed
Pris: Am ddim

 

Ffoniwch 01633 656757 i archebu.

Gweithdai Creadigol Diffusion

Galwch heibio Glan yr Afon ar gyfer sesiynau crefftau!

Cyfle i greu gan ddefnyddio delweddau trosglwyddo llungopïo.

Dyddiadau: 28 Hydref 10am – 4pm
Lleoliad: Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon 
Oedran: Yn agored i bob oed
Pris: Am ddim

Cadwch lygad ar y cyfryngau cymdeithasol i gael mwy o fanylion

Crefftau Calan Gaeaf

Galwch heibio Glan yr Afon ar gyfer sesiwn grefftau gyda gweithgareddau celfyddydol bwganllyd! 

Dyddiadau: 30 Hydref 10am – 4pm
Lleoliad: Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon 
Oedran: Yn agored i bob oed
Pris: Am ddim

Cadwch lygad ar y cyfryngau cymdeithasol i gael mwy o fanylion

Ailddehongli Casnewydd

Ymunwch â'r artist anghonfensiynol Justin Teddy Cliffe ar daith greadigol o amgylch Casnewydd, gan ddefnyddio gwrthrychau y deuir o hyd iddynt ar hap ac eitemau wedi'u hailgylchu i greu tirnod enwog a dadleuol Casnewydd. 

Ar ôl cwblhau eich campwaith, byddwch yn adrodd hanesion rhyfeddol ac yn creu straeon chwareus. 

Dyddiadau: 30 Hydref, amser i'w gadarnhau
Lleoliad: Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon 
Oedran: 6 – 14 oed
Pris: Am ddim

Ffoniwch 01633 656757 i archebu.

Llyfryn Gweithgareddau Calan Gaeaf

Chwilio am weithgareddau i ddiddanu'r plant yr hanner tymor hwn? Yna edrychwch ddim pellach na'n Llyfryn Gweithgareddau Calan Gaeaf!

Jam yn llawn gweithgareddau hwyliog i blant gan gynnwys sylwi ar y gwahaniaeth, croeseiriau, dot i dot, taflenni lliwio a llawer mwy, i gyd gyda thema sbesial!

Lawrlwythwch Nawr

SINEMA GLAN YR AFON

Mae amrywiaeth wych o ffilmiau sy'n addas i deuluoedd yn dod i Lan yr Afon yn ystod hanner tymor mis Hydref. Archwiliwch beth sydd ar ddod ac archebwch eich tocynnau nawr!

Archebwch Nawr

Roedd y wybodaeth hon yn gywir ar adeg cyhoeddi. Rhaid archebu pob sesiwn ymlaen llaw. Cynhelir y sesiynau yn amodol ar lenwi’r isafswm lleoedd. Mae pwll Canolfan Casnewydd yn parhau ar gau.

Cael y wybodaeth ddiweddaraf

Cofrestrwch i'n cylchlythyr i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau a'n cyfleusterau.

Ymuno