Mesurau DiogelwchNewport Live Covid 19 Commitment Logo

Mae gennym ganllawiau ar waith i sicrhau ein bod yn eich cadw chi, ein cwsmeriaid eraill, ein staff a’n gwirfoddolwyr yn ddiogel.

Rydym yn dilyn canllawiau a nodwyd gan Lywodraeth Cymru, a’r canllawiau sydd wedi’u cymeradwyo gan UK Active.

Mae hyn yn cynnwys mwy o lanhau, llai o gapasiti, ymbellhau cymdeithasol, a gorchuddion wynebau.

Gallwch ddod o hyd i’n canllawiau llawn yma. ​​​​​​​
UKA COVID-19 Response Approved Logo

 

 

 

Gwylio Gyda Gofal

Mae Glan yr Afon wedi cael defnyddio marc 'See It Safely' Cymdeithas Theatrau Llundain a Theatr y DU. Mae'r marc yn ardystio ein bod yn cydymffurfio â chanllawiau diweddaraf COVID-19 y Llywodraeth a'r diwydiant, er mwyn sicrhau diogelwch ein staff a'n cynulleidfaoedd. Cewch ragor o wybodaeth am ein mesurau diogelwch Covid, beth rydym wedi bod yn ei roi ar waith yn barod at eich ymweliad, a'r hyn y bydd angen i chi ei wybod cyn eich ymweliad ar ein tudalen canllawiau Covid yma.

Gwylio Gyda Gofal Logo

 

Sicrwydd Cwsmeriaid

Os hoffech fod yn actif a dychwelyd atom ond yr hoffech chi weld mwy am y mesurau diogelwch rydym wedi’u rhoi ar waith, byddai un o’n tîm yn hapus i’ch tywys o gwmpas, mynd trwy’r mesurau diogelwch sydd gennym ar waith ac ateb unrhyw gwestiynau er mwyn tawelu eich meddwl o ran y newidiadau rydym wedi’u gwneud.

Taith o gwmpas ein cyfleusterau - Galwch heibio i siarad ag aelod o’n tîm ar y dderbynfa a fydd yn hapus i drefnu taith o gwmpas ein cyfleusterau gydag un o’n tîm.

Tocyn 5 Diwrnod am Ddim - Gwnewch gais am Docyn 5 Diwrnod am Ddim a defnyddiwch bopeth y mae Casnewydd Fyw yn ei gynnig am ddim am 5 diwrnod. Gwnewch gais am eich tocyn chi yma. Gallwch fynd i’n campfa, ein pwll a’n dosbarthiadau a chael profiad o’r mesurau diogelwch rydym wedi’u rhoi ar waith.

Croeso i Aelodau - Trefnwch groeso i aelodau! Bydd ein tîm yn eich tywys o gwmpas y gampfa ac yn cyflwyno ein mesurau diogelwch i chi. Byddwn hefyd yn rhoi cymorth ffitrwydd personol i chi, gan gynnwys eich nodau ffitrwydd, cynnal gwiriad iechyd, a gallwn eich helpu gyda’ch rhaglen bersonol. Mae croeso am ddim i aelodau neu £4.50 i’r rhai nad ydynt yn aelodau ac mae’n cynnwys eich sesiwn yn y gampfa yn y pris. Neu fe gewch chi un am ddim gyda Thocyn 5 Diwrnod am Ddim.

Ymgynghoriad Digidol - Os ydych yn nerfus o hyd am ddod i’r safle ac rydych chi eisiau siarad â rhywun yn gyntaf, trefnwch ymgynghoriad digidol gydag un o’r tîm ffitrwydd a all gyflwyno’r mesurau diogelwch sydd gennym ar waith i chi a rhoi cyngor i chi ar eich trefn ffitrwydd. Cysylltwch â ni i drefnu eich un chi.

 

Rhewi eich Aelodaeth

Os ydych yn aelod o Gasnewydd Fyw neu os oes gennych Ddebyd Uniongyrchol ar gyfer un o’n gwasanaethau ac na allwch fynychu oherwydd y coronafeirws, byddwn yn oedi eich aelodaeth a’ch Debyd Uniongyrchol nes eich bod yn barod i ddychwelyd.

Mae hyn yn cynnwys os:-

  1. Bydd ein canolfannau neu ein cyfleusterau ar gau
  2. Bydd cyfyngiadau Llywodraeth Cymru yn golygu na allwch gael mynediad at ein safleoedd (e.e. cyfnodau cloi lleol)
  3. Na allwch fynychu oherwydd salwch neu hunan-ynysu
  4. Nad ydych yn teimlo’n ddiogel yn defnyddio ein cyfleusterau neu ein gwasanaethau

Rydym yn deall bod hyn yn gyfnod anodd i bawb, a bydd ein tîm yn gwneud ein gorau i’ch helpu.

Gallwch weld ein Telerau ac Amodau llawn ar gyfer aelodaeth yma.

 

Archebion

Os ydych wedi cadw lle ac yn methu mynychu oherwydd yr uchod, byddwn yn symud eich archeb i ddyddiad newydd. 

I gael mwy o fanylion am unrhyw un o’r uchod cysylltwch â’n tîm cyfeillgar ar [email protected], 01633 656757 neu trwy sgwrsio ar ein gwefan.