We're giving you the chance to WIN a family ticket to Cinderella at The Riverfront Theatre and Arts Centre. All you need to do is fill out the form below and we'll be in touch if you're the lucky winner!

Please enter your name
Please enter your Last Name
Please enter a valid email address
Please enter a valid phone number
Terms and Conditions You must be over 18 to enter the competition. Only one entry per person; duplicate entries will not be considered. One winner will win a pair of tickets to the above show at The Riverfront Theatre & Arts Centre. The prize is not transferable and no cash alternative will be offered. Not travel expenses associated with this prize are included. No purchase necessary. The winners will be contacted by phone or email with details of how to redeem their prize. Incomplete entries will not be eligible for the prize draw. The winners will be selected at random from all qualifying entrants by Newport Live. The judge's decision is final. No correspondence will be entered into. If the winners cannot be contacted within 48 hours of the draw, Newport Live reserves the right to re-select the winner at random from all other qualifying entrants. You also agree that if you are one of the winners that we can use your details in publicising the result of the competition, including using your name. Competition is not open to members of Newport Live staff, volunteers, Directors or their immediate families. Newport Live reserves the right to withdraw or amend this competition at any time without prior notice.
Telerau ac Amodau: Mae’n rhaid i chi fod yn 18 oed neu’n hŷn i gystadlu. Caniateir un cynnig fesul person. Ni chaiff cynigion lluosog eu hystyried. Bydd un enillydd yn ennill dau tocyn ar gyfer y sioe uchod. Nid oes modd trosglwyddo’r wobr hon ac ni ellir ei chyfnewid am arian. Nid yw’r wobr yn cynnwys costau teithio. Nid oes rhaid prynu dim i gystadlu. Caiff yr enillwyr wybod sut i hawlio eu gwobr dros y ffôn neu e-bost.. Ni fydd cynigion anghyflawn yn cael eu cynnwys yn y gystadleuaeth. Caiff yr enillwyr eu dewis ar hap o blith yr holl gystadleuwyr cymwys gan Casnewydd Fyw. Y beirniad sydd biau’r gair olaf. Ni fyddwn yn gohebu ag unrhyw un mewn cysylltiad â’r gystadleuaeth hon. Os nad oes modd i ni gysylltu â’r enillwyr cyn pen 48 awr o’r gyhoeddi enwau’r enillwyr, ceidw Casnewydd Fyw yr hawl i ddewis enillydd arall ar hap o blith yr holl gystadleuwyr cymwys eraill. Rydych hefyd yn cytuno os mai chi yw un o’r enillwyr y gallwn ddefnyddio eich manylion i gyhoeddi canlyniad y gystadleuaeth, gan gynnwys defnyddio eich enw. Nid yw’r gystadleuaeth yn agored i aelodau staff, gwirfoddolwyr a Chyfarwyddwyr Casnewydd Fyw neu eu teuluoedd agos. Ceidw Casnewydd Fyw yr hawl i dynnu’r gystadleuaeth hon yn ôl neu ei newid ar unrhyw adeg heb rybudd.
Please tick to confirm you agree with our Terms & Conditions
Please tick below if you would like to recieve news and updates from Newport live via email / Ticiwch isod os hoffech dderbyn newyddion diweddaraf Casnewydd Fyw drwy e-bost.
Invalid Input
Captcha
Invalid Input
We take your data security seriously and will never sell or swap your details with third parties except where required to do so by law or with your consent. You can withdraw your consent at any time by calling 01633 656757 or email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Information about how we protect and use your personal data is set out in our privacy policy at www.newportlive.co.uk/privacy Rydym yn cymryd diogelwch eich data o ddifri ac ni fyddwn byth yn gwerthu nac yn cyfnewid eich manylion â thrydydd partïon, ac eithrio pan fo angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith, neu gyda’ch caniatâd. Gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg drwy ffonio 01633 656757 neu drwy anfon e-bost i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Nodir gwybodaeth am sut rydym yn diogelu ac yn defnyddio’ch data personol yn ein polisi preifatrwydd yn newportlive.co.uk/privacy