Oherwydd y sefyllfa barhaus gyda coronafeirws, ni fydd Casnewydd Fyw yn cynnal y rhaglenni na'r gweithgareddau isod nes iddo gael ei ystyried yn ddiogel wrth i ni ddilyn canllawiau'r Llywodraeth.

Darllen llai
Darllen mwy

The Riverfront logo


Ynglŷn â’r lleoliad hwn 

Canolfan theatr a chelfyddydau fywiog wedi'i leoli yng nghanol Dinas Casnewydd sy'n dod â chynifer o bobl â phosibl i gysylltiad â'r celfyddydau a chreadigrwydd, gyda pherfformiadau proffesiynol, dangosiadau ffilm a gweithdai.

Glan yr Afon yw’r unig ganolfan theatr a chelfyddydol gyflwynol broffesiynol yng Nghasnewydd ac mae ganddi ddau le theatr, oriel gelf, stiwdio ddawns, stiwdio recordio, ystafelloedd gweithdy, ystafell gynadledda a chaffi trwyddedig. 

Cyfeiriad

Glan yr Afon
Ffordd y Brenin
Casnewydd
NP20 1HG 

 

Hygyrchedd

Cyfarwyddiadau a pharcio

Oriau Agor

Ar gau o hyn y bryd.

Oriau Agor y Canolfan

yr hyn a gynigiwn

blue lit stage with prince charming and cinderella in panto performance

Perfformiadau

Edrychwch ar yr amrywiaeth o sioeau a digwyddiadau a gynhelir ar hyn o bryd yng Nglan yr Afon gan gynnwys cerddoriaeth fyw, drama, comedi, dawns, opera a mwy. 

young girl pointing at a cinema screen holding popcorn

Sinema

Ffilmiau sy’n haeddu sylw yng Nghanolfan Glan yr Afon! Trwy gydol y tymor bydd y rhaglen sinema yn cyflwyno’r goreuon i Gasnewydd o ran ffilmiau teuluol, drama, comedi, tŷ celf a ffilmiau dogfen am gyn lleied â £3. 

middle aged woman enjoying a dance class

Gweithdai a Dosbarthiadau

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o weithdai a dosbarthiadau wythnosol i bob oed gan gynnwys cerameg, ioga, dawns a theatr. 

mixing dec and speakers shown in a recording studio

Stiwdio Recordio

Mae C.O.B.R.A. Music Studios wedi'i leoli yn Theatr Glan yr Afon. Sefydlwyd C.O.B.R.A. Music Studios yn 2017 fel cwmni recordio ar leoliad yn unig, gan arbenigo mewn recordio ensemble mawr. Yn 2019, tyfodd y galw ar gyfer Ensemble Llai a Recordio Unigol - a welodd C.O.B.R.A. Music Studios yn agor ei safle stiwdio cyntaf.

Group of people in suits stood laughing and smiling

Llogi Lle

Gyda dwy theatr, oriel gelf, stiwdio ddawns, ystafell gynadledda, tri gweithdy/ystafell ddigwyddiadau, bar, caffi ac ardaloedd cyntedd, gall Glan yr Afon gynnig lleoliad dramatig a chofiadwy ar gyfer cynadleddau, digwyddiadau, achlysuron corfforaethol a mwy.

 

Caffi

Caffi Glan yr Afon yw’r man perffaith am damaid o fwyd a diod cyn y theatr, i sgwrsio a ffrindiau neu gynnal cyfarfod busnes anffurfiol. Mwynhewch frecwast hwyr, cinio neu gwpanaid hamddenol o goffi a darn o deisen gyda golygfeydd dros Afon Wysg yng Nghaffi Glan yr Afon. Mae caffi Glan yr Afon yn falch o weini coffi Starbucks,chacennau Beth's Bakes a cwrw Tomos Watkins.

Oriel Gelf

Edrychwch ar ein horiel gelf sy'n cynnal cymysgedd o arddangosfeydd o ffotograffiaeth i ffilm, tecstilau i graffeg, celfyddyd gain i gelfyddyd perfformio.

 

 

Mwy o wybodaeth

Datblygu Celfyddydau Cymunedol

Nod y Tîm Datblygu Celfyddydau Cymunedol yw cynnig cyfleoedd creadigol i bobl o bob oed o fewn cymunedau niferus Casnewydd. Maent yn cydlynu gwahanol brojectau, digwyddiadau, gweithgareddau a gweithdai celfyddydol ledled Casnewydd, gan gynnwys drama, dawns, celf a chrefft, cerddoriaeth a mwy.

mwy o wybodaeth

Cymorth i Artistiaid

Mae pob agwedd ar ein rhaglen yn cynnwys gweithio gydag artistiaid mewn rhyw ffordd, felly mae’n bwysig i ni ein bod yn rhoi blaenoriaeth i gymorth a datblygu sy’n hygyrch i artistiaid a phobl greadigol sy’n gweithio yn y sector creadigol a diwylliannol yng Nghymru. 

Mwy o Wybodaeth

BETH SYDD YMLAEN

Os ydych yn aelod gallwch archebu ar-lein gan ddefnyddio'r dolenni isod. Neu gallwch ein ffonio ar 01633 656757 neu anfon e-bost atom yn enquiries@newportlive.co.uk.

Llwytho…
Llwytho…

Sgroliwch i lawr am fwy o sesiynau

Newyddion a Digwyddiadau

23 September 2020

Test News Story 1

Darllen mwy
22 September 2020

Test News Story 2

Darllen mwy
21 September 2020

Test News Story 3

Darllen mwy