Connect Centre logo

 

Ynglŷn â’r lleoliad hwn 

Mae’r Ganolfan Gysylltu yn gartref i Dîm Datblygu Chwaraeon arobryn Newport Live sy’n hwyluso cyfleoedd chwaraeon o ansawdd uchel i blant, teuluoedd, ysgolion, cymunedau, clybiau chwaraeon a grwpiau lleol ledled Casnewydd. 

Cyfeiriad

Canolfan Gysylltu

Mendalgief Road

Casnewydd

NP20 2HF


Cyfarwyddiadau a pharcio

Hygyrchedd

Oriau Agor

Dydd Llun - Dydd Gwener: 8am - 6pm
Dydd Sadwrn & Dydd Sul: Ar Gau

Oriau Agor

Yr hyn a gynigiwn

Instructor teaching young people yoga

Dosbarthiadau Ymarfer Corff

Edrychwch ar ein hamrywiaeth o ddosbarthiadau ymarfer grŵp, o Zumba i Pilates, mae gennym dosbarth perffaith i'ch helpu i gyflawni eich nodau ffitrwydd.

 

Sports development team member helping young boy kick balls at an inflatable

Datblygu Celfyddydau Cymunedol

Mae ein Tîm Datblygu Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol wedi'u lleoli yng Nghanolfan Gysylltu ac yn creu ac yn hwyluso cyfleoedd chwaraeon o ansawdd uchel i blant, teuluoedd, ysgolion, cymunedau, clybiau chwaraeon a grwpiau lleol ledled Casnewydd. Mae'r tîm yn ymdrechu i wneud gwahaniaeth yn ein cymunedau ac annog mwy o bobl i wirioni ar chwaraeon am oes.

 

Tables covered in black tablecloths with cups and saucers

Llogi Corfforaethol a Chyfleoedd

Mae gan y Ganolfan Gyslltu amrywiaeth o ystafelloedd cyfarfod a chyfleusterau chwaraeon i’w llogi ar gyfer cynadleddau a digwyddiadau preifat. Gallwn ddarparu ar gyfer cyfarfodydd yn null ystafell fwrdd, cabare neu theatr, gan ddibynnu ar eich gofynion.

young football team huddling wearing red football kits

Llogi Cyrtiau

Mae gan Ganolfan Cysylltu neuadd chwaraeon dan do ac ardal gemau amlddefnydd sydd ar gael i'w llogi.

 

Beth sydd ymlaen

Os oes gennych gyfrif ar-lein Casnewydd Fyw, archebwch sesiynau ar-lein gan ddefnyddio'r dolenni isod.
Neu gallwch ein ffonio ar 01633 656757 neu anfon e-bost atom yn enquiries@newportlive.co.uk.

Llwytho…

Sgroliwch i lawr am fwy o sesiynau

Eisiau dod yn aelod?

Beth bynnag eich oedran, eich rhyw, eich nodau neu’ch gallu, mae Casnewydd Fyw am i chi fod yn hapusach ac yn iachach. Rydym ni yma i'ch cefnogi a'ch ysgogi. Gwell gennych weithio ar eich pen eich hun? Mae hynny’n iawn hefyd.

Aelodaeth

Newyddion a Digwyddiadau

03/03/2021

Rhaglen dennis Casnewydd Fyw yn derbyn 5 enwebiad ar gyfer Gwobrau Tennis Cymru 2021!

Darllen mwy
23/02/2021

Golau gwyrdd ar gyfer canolfan hamdden newydd a champws canol y ddinas

Darllen mwy
17/02/2021

Connor Allen, Artist a Anwyd yng Nghasnewydd, yn Cael Bwrsari

Darllen mwy