Sylwch: oherwydd y sefyllfa bresennol gyda coronafeirws, efallai na fydd rhai o'n gwasanaethau yn rhedeg fel arfer.

Holwch yma cyn eich ymweliad Darllen llai
Darllen mwy

Ynglŷn â’r lleoliad hwn 

Dewch i nofio yn y pwll, cadw’n heini yn y gampfa neu gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau chwaraeon. Gallwch hefyd dretio eich hun yn y caffi, mwynhau cyngerdd cerddoriaeth fyw neu gynnal eich parti neu eich digwyddiad busnes eich hun.

Cyfeiriad

Canolfan Casnewydd,
1 Ffordd y Brenin,
Casnewydd,
NP20 4UR

Cyfarwyddiadau a pharcio

Hygyrchedd

Cysylltu â Ni

01633 656757
newportcentre@newportlive.co.uk

 

Facebook
Twitter

Oriau Agor

Dydd Llun: 6.15am - 10.30pm
Dydd Mawrth6.15am - 10pm
Dydd Mercher: 6.15am - 10.30pm
Dydd Iau: 6.15am - 10pm​​​​​​​
Dydd Gwener: 6.15am - 9.30pm​​​​​​​
Dydd Sadwrn: 8.15am - 7.30pm​​​​​​​
Dydd Sul: 8.15am - 9pm

Oriau agor y canolfan

yr hyn a gynigiwn

Internal view of the Newport Centre Gym

Campfa

Mae ystafell ffitrwydd Canolfan Casnewydd yn cynnwys system aerdymheru lawn ynghyd ag amrywiaeth o orsafoedd cardiofasgwlaidd ac ymwrthedd Technogym a phwysau am ddim. Mae lleoliad canol y ddinas yn berffaith os ydych yn byw neu'n gweithio yng Nghasnewydd neu os ydych yn mynd i gymdeithasu neu siopa ar ôl eich grym.

 

rubber duck on the side of a pool

Y Pwll

Darllenwch y newyddion diweddaraf ar pwll nofio Canolfan Casnewydd.

 

group of people exercising.jpg

Dosbarthiadau Ymarfer Corff

Edrychwch ar ein hamrywiaeth o ddosbarthiadau ymarfer grŵp. O Zumba i Pilates, mae gennym y dosbarth perffaith i'ch helpu i gyflawni eich nodau ffitrwydd.

group of children playing outdoors

Gweithgareddau i Blant

Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau ar gyfer plant o bob oedran gan gynnwys hwyl i blant bach, gweithgareddau pwll a mwy. 

 

Newport centre sports hall set up theatre style for a conference

Llogi Corfforaethol a Chyfleoedd

Gall Canolfan Casnewydd ddarparu ar gyfer cynadleddau ac arddangosfeydd mawr yn y brif neuadd ac mae ystafelloedd digwyddiadau llai ar gael ar gyfer partïon, cyfarfodydd a seminarau. Mae gan y brif neuadd ac ystafell y Castell ddolen sain. Mae'n dewisiadau arlwyo yn ein cegin ar y safle yn cynnwys te a choffi, cinio bwffe a phrydau ffurfiol.  Mae ystafelloedd ar gael am brisiau sy'n addas i bob cyllideb. Holwch i gael gwybod mwy.

 

Partïon Pen-blwydd yn y Pwll Nofio

Heriwch y peiriant tonnau, rhowch gynnig ar y sleid enfawr neu dewch i gael hwyl yn ardal y traeth yng Nghanolfan Casnewydd. 
 

Dim ar gael ar hyn o bryd

Pêl foli, pêl-droed, pêl-rwyd a chwaraeon eraill

Gellir archebu cyrtiau yng Nghanolfan Casnewydd.

Mwy o wybodaeth

Caffi

Ag yntau’n edrych dros y pwll, mae'r caffi yng Nghanolfan Casnewydd yn cynnig dewis o fwyd poeth, brechdanau, byrbrydau, coffi a diodydd eraill. Dewch i gael tamaid i’w fwyta wrth aros am eraill neu ar ôl eich gweithgaredd eich hun.

 

 

Dim ar gael ar hyn o bryd

Beth sydd ymlaen

Os oes gennych gyfrif ar-lein Casnewydd Fyw, archebwch sesiynau ar-lein gan ddefnyddio'r dolenni isod.
Neu gallwch ein ffonio ar 01633 656757 neu anfon e-bost atom yn enquiries@newportlive.co.uk.

 

Llwytho…

Sgroliwch i lawr am fwy o sesiynau

Eisiau dod yn aelod?

Beth bynnag eich oedran, eich rhyw, eich nodau neu’ch gallu, mae Casnewydd Fyw am i chi fod yn hapusach ac yn iachach. Rydym ni yma i'ch cefnogi a'ch ysgogi. Gwell gennych weithio ar eich pen eich hun? Mae hynny’n iawn hefyd.

Aelodaeth

Newyddion a Digwyddiadau

23/10/2020

Cyllid Cyngor y Celfyddydau yn Helpu i Sicrhau Dyfodol Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon

Darllen mwy
22/10/2020

Chyhoeddi’r Cyfnod Atal

Darllen mwy
30/09/2020

Cyllid i Gasnewydd Fyw er mwyn Cefnogi Gwasanaethau Hamdden yng Nghasnewydd

Darllen mwy