Hwyl a Ffitrwydd yn y Pwll

Am roi cynnig ar y sesiwn daioni yn y dŵr ddiweddaraf, diddanu eich plant yn ystod gwyliau’r ysgol, gwella’ch nofio neu gael parti pen-blwydd yn y dŵr? Mae gennym rywbeth i bawb yn ein 4 phwll ar draws y ddinas!

woman performing a plank on a float in an aqua exercise class

Dosbarthiadau Ffitrwydd yn y Dŵr


Gallwch wneud ymarfer corff yn y dŵr heb nofio hyd y pwll. Mae ein dosbarthiadau ffitrwydd yn y dŵr yn cyfuno erobeg yn y dŵr gyda symudiadau cryfder a chyflyru sy'n siŵr o gael eich calon i guro. Mae ein dosbarthiadau yn ffordd hwyliog a chymdeithasol o aros yn actif.

young boy swimming lengths in a swimming pool

Clybiau

Rydym yn cynnig ystod wych o glybiau campau dŵr y gallwch roi cynnig arnyn nhw! Beth am roi cynnig ar ganŵio, neu sesiynau gyda Chlwb Hoci Tanddwr Caerdydd a Chasnewydd

young girl doing a front crawl swimming stroke

Sesiynau Meistri

Mae sesiynau meistri yn sesiynau hyfforddi ychwanegol gwych dan arweiniad hyfforddwyr i bobl ifanc actif 13 oed a hŷn ac oedolion, neu i'r rhai sydd am gadw'n heini mewn pwll nofio. Y prif nod yw mwynhau nofio, cyflawni nodau unigol a chadw'n heini! Mae croeso i bawb cyhyd â’ch bod yn nofiwr medrus mewn un strôc neu fwy. Mae opsiynau ar gael i gystadlu hefyd.

rubber duck on the side of a pool

Gweithgareddau Hwyl yn y Pwll

O offer dŵr enfawr i ddisgos pwll, mae gennym lawer i ddiddanu’r plant yn ein pyllau nofio! 

young boy playing in a swimming pool with water float balls

Partïon Pen-blwydd yn y Pwll

Heriwch y peiriant tonnau, rhowch gynnig ar y sleid enfawr neu dewch i gael hwyl yn ardal y traeth yng Nghanolfan Casnewydd.  Mwynhewch ddisgo pwll, hwyl teganau aer a gemau gwallgof yn y Ganolfan Byw’n Actif. Gall rhieni a phlant bach fwynhau tasgu dŵr a chael hwyl yn y pwll addysgu yn y Ganolfan Tennis a Nofio Ranbarthol.